• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Vilkor
> Inledning - Effektiviteten i de allmänna villkoren - Ändringar
Dessa allmänna Försäljning Villkor har till syfte att reglera inköp av produkter och tjänster, från ett avstånd och göras tillgängliga via Internet, från webbplatsen www.YachtShop.eu (hädanefter webbplats eller YachtShop.eu).

Produkter som tillhandahålls in på webbplatsen består av olika marina tillbehör, elektronik, nautiska kläder, inredning i marin stil, böcker, osv. tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är de som förknippas med försäljningen av produkter som nämns ovan. Alla produkter och tjänster beskrivs i webbplatsen (YachtShop.eu).

Webbplatsen Ägare är Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (nedan Ranieri Srl), med säte i Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - momsregistreringsnummer. 00261710727 som är ägare och innehavare av alla rättigheter till varumärket. Alla inköp av produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen (nedan, de köpeavtal) av användare som har tillgång till det (nedan Kunder) styrs enbart av de allmänna villkoren.

Kunden är skyldig att läsa försäljningsvillkor som YachtShop.eu ställer till förfogande även för att möjliggöra reproduktion och kvarhållandet av dessa villkor i enlighet med bestämmelserna i art. 12, co. 3 i lagstiftningsdekret. N. 70/2003.

YachtShop.eu kan ändras när som helst och utan förvarning, innehållet i de allmänna villkoren som anges i detta dokument. Eventuella ändringar som gjorts, kommer att träda i kraft från och med dagen för offentliggörandet på webbplatsen, som deklarerats i huvudet på de allmänna villkor själva.
> Köpförfarande
Kunden kan köpa produkter som ingår i den elektroniska katalogen över YachtShop.eu, beskrivs i detalj i webbplatsen, med respekt för tekniska förfaranden för införsel enligt bilden. Offentliggörandet av de produkter och tjänster som visas på webbplatsen utgör en inbjudan till kunden att lägga fram ett förslag köpekontraktet. Den beställning från kunden betraktas som en avtalsförslag och innebär full vetskap och full acceptans av dessa villkor.
Den korrekta mottagningen av kunden förslaget bekräftas av YachtShop.eu med ett automatiskt svar skickas till den e-postadress som tillhandahålls av kunden. Svaret från YachtShop.eu genereras automatiskt av systemet av webbplatsen och bara bekräftar den korrekta mottagandet av förslaget inom informationssystem. Denna bekräftelse kommer att indikera en "kundordernummer" som måste användas vid en senare kommunikation med YachtShop.eu. Meddelandet kommer att omfatta, utöver den information som krävs enligt lag, alla uppgifter som har införts av kunden som går med på att kontrollera riktigheten och kommunicera snabbt några korrigeringar.
Varje köp ingåtts mellan YachtShop.eu och Kunden ska ingås med godkännande av YachtShop.eu YachtShop.eu har rätt att acceptera eller inte, på eget gottfinnande ordern skickas av kunden och den senare kan inte höja kraven eller rättigheter som helst, i någon egenskap, vid avslag av ordern. Godkännandet av YachtShop.eu kommer att bekräftas genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som kunden. Efter 4 dagar från dagen för överlämnande av förslaget, om avslag av YachtShop.eu, ordern anses accepteras inte.
Genom att placera en order, på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen på webbplatsen, förklarar Kunden att han har läst all information som lämnas under köpprocessen, och att han till fullo accepterar de allmänna villkor och betalningsvillkor som beskrivs nedan.
Minimibeloppet accepteras för ordning och mottagarlandet anges under beställningsförfarandet. Beställningen kunden förklarar att acceptera de nämnda villkoren.
> Produktpriser - Fraktkostnad - produkttillgänglighet
Alla produktpriser är tydligt anges på hemsidan.
Enligt den D.P.R. n. 633/1972, utländska företag kan betala exklusive moms (eftersom utsätts för beskattning av deras länder).
Dessa företag kan ange faktureringsinformation i de särskilda formulär på webbplatsen och Yachtshop.eu förbehåller sig rätten att kontrollera sanningshalten i dessa uppgifter.
Priserna inkluderar inte avgifter för transport och förpackning som kommer att anges separat.
Priserna och tillgången på produkter, som är noterade på sajten, är föremål för ändringar när som helst och utan föregående meddelande. Beställningar från YachtShop.eu redan godtagits enligt ovan, kommer att tillämpas försäljningsvillkoren som gäller vid tidpunkten för beställning av kunden.
Tillgängligheten av produkterna (visas på de enskilda produktdatablad) kan inte uppdateras i realtid och, med tanke på en eventuell samtidig tillgång till platsen för många användare, kan den faktiska tillgängligheten hos de enskilda produkterna variera avsevärt under samma dag jämfört till de uppgifter som finns på webbplatsen. YachtShop.eu tar inget engagemang och kan inte garantera säkerheten i omedelbar uppfyllandet av leverans av produkter som köps och visas som finns på webbplatsen och därför är det på något sätt ansvariga för eventuella leveransförseningar.
Kostnaden för varje transport, vars belopp kan variera beroende på leveranssätt och betalning samt bestämmelseorten och det totala beloppet för ordern, läggs till den totala kostnaden för varje köpeavtalet och tydligt och kommuniceras till kunden, via webbplatsen, före ingåendet av köpeavtalet.
> Frakt och betalning
Betalningar i uppfyllandet av köpeavtal som ingåtts på webbplatsen får endast ske via kreditkort, krets PayPal eller banköverföring. Kunden måste välja betalningssätt vid ingåendet av köpeavtalet. När slutfört köp, betalningssätt kan ändras endast efter godkännande av Yachtshop.eu.
Vid utebliven betalning från kunden om det avtalade priset, av någon anledning eller orsak kommer YachtShop.eu uppmana kunden att tillhandahålla betalningsbalansen. YachtShop.eu kommer att ha rätt att debitera intressen på försenade betalningar är lika med bestämmelserna i lagen; i det här fallet, så länge som kunden inte har reglerats sin skuldsättning med YachtShop.eu, förbehåller sig också rätten att avbryta ytterligare leveranser av produkter, stäng alla befintliga köpeavtal och blockera funktioner inköp via webbplatsen, utan att det påverkar ersättning för ytterligare skador.
Betalningar med kreditkort eller PayPal-systemet:
Om kunden köper produkterna och priset har betalats med kreditkort eller PayPal-systemet, kommer referens banken omedelbart kontrollera giltigheten av kreditkort, och kommer att fortsätta att debitera det totala belopp som motsvarar varje köpeavtal.
Information om köparens kreditkort skickas via säker anslutning direkt till webbplatsen för banken att hantera transaktionen. YachtShop.eu kommer inte på något sätt hantera uppgifterna om finansiella transaktioner i samband med betalningen av köpekontraktet.
YachtShop.eu förbehåller sig rätten att begära när som helst kundinformation (ex. Telefonnummer) eller skicka dokument kopior som styrker ägandet av kreditkort som användes för slutförandet av köpeavtalet. I avsaknad av överföring av kunden om vilka ytterligare uppgifter eller handlingar som krävs har YachtShop.eu rätt att vägra order eller att häva ur köpeavtalet fulländade, ger anmälan till kunden vid e-post adress som anges.
Betalning via banköverföring:
Betalning av produkterna via banköverföring måste göras inom 4 arbetsdagar från godkännande av ordern genom YachtShop.eu .. Om du vill påskynda verksamhet för framställning av ordern kunden kan skicka e-post (international@yachtshop.it) eller fax +39 080-534.40.58 med kopia av kvittot av banköverföring med angivande av identifieringsnummer för transaktionen (CRO). Det är underförstått att tidsfristen för leverans av varor skall vara effektiva, men så snart betalningen kommer att krediteras till bankkonto Ranieri Srl.
De bankuppgifter i syfte att göra betalningar via banköverföring är följande:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Leveranser och dokumentation
Alla leveranser av produkter kommer att vara i riskzonen för YachtShop.eu. Risken kommer att överföras till kunden vid leverans av produkter till kunden av avsändaren, transportören eller annat medel i anfall YachtShop.eu för leverans.
I händelse av att varorna levereras med vagn framåt, på rekommendation av kunden (kunden skickar sin egen bärare för att plocka upp varorna på vårt lager), övertar ansvaret för risken från leverans av varor till den senare bärare.
Kunden kan ange någon leveransadress för leverans av ordern. Det är möjligt att sända till ett annat namn (till exempel i fallet med en gåva till en vän).
Produkterna kommer att levereras på gatan. Vid leverans av varorna kuriren anlitats av YachtShop.eu, är kunden skyldig att kontrollera att antalet lådor är densamma som anges i godsdeklarationen och förpackningen inte är skadad eller på annat sätt förändras, även i tätningsmaterial.
Eventuella skador på packning och / eller produkten eller obalans i antalet eller typen av förpackningar bör omedelbart rapporteras av kunden, sätta ord "GODKÄNNER RESERV" på kvittot leverans kvar av kurir. I tillägg, godkänner kunden att omedelbart rapportera - men senast 7 (sju) dagar från leveransdatum - till YachtShop.eu (skicka ett meddelande till international@YachtShop.it) var och eventuella eventuella problem när det gäller "fysiska integritet , korrespondens eller fullständighet av mottagna produkter.
Även om förpackningen är intakt, måste varorna kontrolleras inom 7 (sju) dagar från mottagandet. Eventuella dolda fel måste rapporteras skriftligen per post (international@yachshop.it), fax (+39 080 5344058) eller rekommenderat brev.
Varningarna kom över dessa villkor kommer inte att beaktas. För varje påstående, antar kunden fullt ansvar för vad anges.
Fall av force majeure, avsaknad av varor eller transportmedel, samt oförutsägbara eller oundvikliga händelser som orsakar förseningar i leveranser eller gör leveranser svårt eller omöjligt, eller som orsakar en betydande ökning av kostnaderna för leverans mot YachtShop.eu berättigar till YachtShop .eu att dela, skjuta upp eller avbryta, helt eller delvis, den förväntade leverans eller att säga upp köpeavtalet. I sådana fall kommer YachtShop.eu ger snabb och i god tid om sin beslutsamhet att den e-postadress som kunden. Den senare ska ha rätt till återbetalning av pengar som redan betalats, exklusive eventuella ytterligare krav, i någon egenskap, när det gäller YachtShop.eu.
Inget ansvar, av någon anledning, kan laddas från kunden till YachtShop.eu vid förseningar i order slutförande eller leverans av varor som omfattas av köpeavtal.
> Ansvar
YachtShop.eu är inte ansvariga för någon skada eller förlust, direkt och / eller indirekt, härrör från försäljning av varor och tjänster som erbjuds i katalogen publiceras på hemsidan YachtShop.eu, inklusive förseningar och / eller utebliven leverans av produkten. YachtShop.eu är heller inte ansvarig för korrespondens varor till specifikationer som offentliggjorts på webbplatsen, inte heller för någon annan omständighet som inte är direkt hänförliga till YachtShop.eu.

Ansvaret för YachtShop.eu alltid och under alla omständigheter begränsad till byte av defekta produkter och / eller reparera dem. YachtShop.eu frånsäger sig allt ansvar på grund av konsekvenser och / eller skador till följd av de sålda objekten, liksom från en korrekt och felaktig användning av densamma. Garantin täcker inte arbetskraft kostnader kunden för montering / demontering, eventuella förvärv av kompletterande delar och avkastningen för reparation och / eller utbyte. YachtShop.eu svarar inte på någon åtgärd krav för kostnader av något slag uppkommit av kunden.
> Ångerrätt
Försäljningen av produkter via Internet regleras genom lag dekret n. 185 av 22/05/1999, som reglerar området för distansavtal är att ingås utanför affärslokaler.

Denna lagstiftning fastångerrätten, som är möjligheten för konsumenten att återlämna produkten köpte och få ersättning för kostnader.

Denna rätt är reserverad enbart till personer (konsumenter), så det kan inte utövas av juridiska och fysiska personer som handlar för ändamål som rör deras yrkesverksamhet.

För att utnyttja sin ångerrätt, måste kunden sända begäran om utträde med rekommenderat brev senast 14 arbetsdagar från mottagandet av produkterna (om inte annat avtalats). Adressen är:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 Bari, Italien

Avkastningen är kundens ansvar, har den senare att leverera de produkter som omfattas av ett tillbakadragande på egen kostnad, med kurir efter eget val (om inte annat avtalats) .De produkter skall skickas senast 10 arbetsdagar från den dag då tillbakadragande begäran Yachtshop.eu, till följande adress:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 Bari, Italien
För korrekt och giltigt utövande av nämnda ångerrätten, måste kunden iaktta följande villkor:

• Återkallandet kan också göras begränsat till enskilda produkter som ingår i ett köpeavtal, uppenbarligen ånger appliceras på produkten som helhet;
• produkter som är föremål för köpekontrakt i samband med vilken kunden har utövat sin ångerrätt måste vara oskadad och kommer att återlämnas i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive emballage och kompletterande handlingar);
• Kunden kommer att organisera sjöfarten och återlämnande av de produkter som YachtShop.eu Transporten kommer att ske på dess egen bekostnad och omsorg.
• om den returnerade produkten har skadats under transporten, YachtShop.eu kommer endast skyldiga att meddela kunden om händelsen för att göra det möjligt för honom att lämna in en tid klagomål mot transportören efter eget val (och / eller dess försäkringsbolag), till vilken kunden kan vidta motåtgärder
YachtShop.eu ansvarar inte på något sätt för skada eller stöld eller förlust av produkter som omfattas av tillbakadragandet; varje relativ risk förblir därför kundens ansvar.
När verifierat integriteten hos den returnerade produkten kommer YachtShop.eu återbäring som kunden hela beloppet betalas för den produkt som avses i köpeavtalet, som är föremål för återkallelse, senast 30 dagar från återkomsten av produkterna. Återbetalningen sker genom återlämnande av belopp som påförts kreditkortet som anges av kunden eller via banköverföring, i enlighet med de instruktioner och bankuppgifter som ska anges av samma kund.

I varje fall av bristande efterlevnad av villkoren och förfarandet för att utnyttja ånger avses i de föregående punkterna, och i händelse av skador på produkterna för andra ändamål än transport av samma skäl kommer köpeavtalet förbli giltig och effektiv och YachtShop. eu kommer att återvända till kunden produkterna felaktigt utförda, laddar honom för sina fraktkostnader.
> Garanti vid defekt produkt
Alla varor som säljs omfattas av garantier utgivna av en enskild tillverkare och / eller importörer och någon auktoriserad serviceverkstad. Garantitiden är 1 år för försäljning till företag och 2 år för privat bruk (om inte annat anges för vissa produkter). Det är underförstått att alla produkter som säljs av YachtShop.eu, garanteras enligt gällande lagstiftning vid tidpunkten för köpet.
Garantin gäller från och med den dag då fakturan eller andra bokföringsdokumentation som åtföljer varorna vid leverans. Giltigheten av garantin är bunden till att bevara, av Kunden av de handlingar som anges ovan.
Kunden kommer att förlora rättigheter som garanteras genom art. 130, punkt 2 i lagstiftningsdekret nr. 206/2005 om han inte gör klagomålet till YachtShop.eu om bristen på överensstämmelse inom två månader från den dag då han upptäckte felet.

För att aktivera anspråk under garantin måste kunden skicka ett mail till international@YachtShop.it eller ett fax till 080-5344058 anger detaljerna i lagförslaget, materialet i fråga och skälen för begäran.
YachtShop.eu kommer att utfärda tillstånd för återlämnande av material för lämpliga kontroller eller kommer det att indikera auktoriserad serviceverkstad där kunden kan be om garantiservice.

Vid godkännande gengäld måste materialet skickas med originalförpackningen komplett av en kopia av fakturan. Materialet kommer att sändas på bekostnad och vård av kunden (om inte annat avtalats) på följande adress:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 BARI
Det är möjligt att ersätta / reparations artiklar verifierade som defekt och / eller skadade efter orsaker uteslutande beroende av produktion och / eller material som används men inte visar tecken på manipulation och / eller förändring. YachtShop.eu förbehåller sig rätten att överföra objekten tillbaka till tillverkarna eller leverantörer för att kontrollera felet och förekomsten av villkoren för utbyte eller reparation under garantitiden.
Vid godkännande av garantianspråk kommer YachtShop.eu göra allt för att ersätta på egen bekostnad, med andra produkter av samma kvalitet och egenskaper, finns på sina lager, visade de levererade produkterna skadas eller defekt på grund av tillverknings fel, om dessa har sänts tillbaka av kunden i originalförpackningen (komplett med alla delar som gör det upp). Om ersättning med samma produkt inte är möjligt, kommer YachtShop.eu återbäring som kunden det belopp som betalats för produkten visade sig vara defekt, exklusive eventuella ytterligare ansvar YachtShop.eu, oavsett orsak.
> Kommunikation och klagomål
All kommunikation eller någon kund klagomål mot YachtShop.eu förhållande till köpeavtal bör riktas till:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / F
70.123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-post: international@yachtshop.it
> Immateriella rättigheter
Alla varumärken (registrerade eller inte), samt all intellektuellt arbete, kännetecken eller namn, bilder, fotografier, skriftlig text eller grafik och mer allmänt alla andra immateriella tillgångar skyddas av upphovsrättslagar och internationella konventioner om immateriella rättigheter och industriella egendom återges på webbplatsen är exklusiva egendom YachtShop.eu och / eller dess licensgivare. Tillgången till webbplatsen och / eller ingående av köpeavtal ger inte Kunden någon rättighet i densamma. All användning, om än bara delvis, av samma är förbjudet utan skriftligt medgivande från YachtShop.eu, för vem är reserverade, uteslutande, alla sina rättigheter.
> Tillämplig lag - Behörighet
Köpeavtalet mellan kunden och YachtShop.eu avslutas i Italien och regleras av italiensk lag. För eventuella tvister som uppstår mellan YachtShop.eu och kunden kommer referensen vara domstolen bosättnings- eller hemvist för konsumenten om det är beläget inom staten. För kunder bosatta i stater i Europeiska unionen, kommer att tillämpas artiklarna. 15-17 Reg. 44/01 EU. För kunder bosatta utanför EU kommer det att vara ansvarig, enbart fastslog Bari.
> Privatliv
För att köpa produkter på webbplatsen, måste kunden göra registreringen och tillhandahålla de personuppgifter som krävs i formuläret. Genom att registrera kunden kommer att tilldelas en personlig inloggning och lösenord genom vilken samma identifieras vid tidpunkten för tillgång till webbplatsen.

De uppgifter som lämnas vid registrering behandlas av YachtShop.eu för de ändamål och på det sätt som beskrivs nedan och i full respekt för lagstiftningsdekret nr. 196/2003 (Kod för behandling av personuppgifter) och senare ändringar. Person uppgifter kommer att användas för följande ändamål: "frågor som rör ingående och genomförande av avtalet, för statistiska ändamål och skicka reklammaterial, bland annat med hjälp av e-post."
Behandlingen uppgifter inom ramen ovannämnda görs både med automatiserade och icke automatiserade system för den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra dataförlust, missbruk eller felaktig och obehörig åtkomst. Tillhandahållandet av personuppgifter av kunden är valfri. Varje vägran att tillhandahålla dessa uppgifter innebär oförmågan att köpa produkterna på webbplatsen.
Den registeransvarige är nu Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, med säte i Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - momsregistreringsnummer 00261710727 - e-post international@yachtshop.eu
De personuppgifter som ges till YachtShop.eu endast och enbart känt av folket som uttryckligen utsetts av den registeransvarige och kompetenta inom bolagsstrukturen för att genomföra de aktiviteter som krävs för en god förvaltning av relationen med kunden för de ändamål. Ämnena vars personuppgifter hänvisas till maj, när som helst, utöva de rättigheter Art. 7 i lagdekret nr. 196/2003 och särskilt rätten att få bekräftelse på förekomsten av uppgifterna, att kräva att korrigeringen, integration och makulering rikta en skriftlig begäran till Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl - Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70123 BARI - momsregistreringsnummer 00261710727 , eller skicka ett mail till international@yachtShop.eu
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy
Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. In doing so, however, the functionality of many sites will be limited.
Rather than disable the cookies from your browser, you can try the anti-spyware software that will produce the same results by deleting automatically the cookies considered invasive.
Marina och högskärmar
SUGATSUNE-spärrar
Tillbehör och reservdelar
Sphera Design lanternor u
 
Kundtjänst
Om oss
Vanliga frågor
Mobile
Frakt
Vilkor
Avkastning och återbetalning
Kontakter
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Betalningsmetoder
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin