• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Vilkor - Avkastning och återbetalning
> Ångerrätt
Försäljningen av produkter via Internet regleras genom lag dekret n. 185 av 22/05/1999, som reglerar området för distansavtal är att ingås utanför affärslokaler.

Denna lagstiftning fastångerrätten, som är möjligheten för konsumenten att återlämna produkten köpte och få ersättning för kostnader.

Denna rätt är reserverad enbart till personer (konsumenter), så det kan inte utövas av juridiska och fysiska personer som handlar för ändamål som rör deras yrkesverksamhet.

För att utnyttja sin ångerrätt, måste kunden sända begäran om utträde med rekommenderat brev senast 14 arbetsdagar från mottagandet av produkterna (om inte annat avtalats). Adressen är:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 Bari, Italien

Avkastningen är kundens ansvar, har den senare att leverera de produkter som omfattas av ett tillbakadragande på egen kostnad, med kurir efter eget val (om inte annat avtalats) .De produkter skall skickas senast 10 arbetsdagar från den dag då tillbakadragande begäran Yachtshop.eu, till följande adress:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 Bari, Italien
För korrekt och giltigt utövande av nämnda ångerrätten, måste kunden iaktta följande villkor:

• Återkallandet kan också göras begränsat till enskilda produkter som ingår i ett köpeavtal, uppenbarligen ånger appliceras på produkten som helhet;
• produkter som är föremål för köpekontrakt i samband med vilken kunden har utövat sin ångerrätt måste vara oskadad och kommer att återlämnas i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive emballage och kompletterande handlingar);
• Kunden kommer att organisera sjöfarten och återlämnande av de produkter som YachtShop.eu Transporten kommer att ske på dess egen bekostnad och omsorg.
• om den returnerade produkten har skadats under transporten, YachtShop.eu kommer endast skyldiga att meddela kunden om händelsen för att göra det möjligt för honom att lämna in en tid klagomål mot transportören efter eget val (och / eller dess försäkringsbolag), till vilken kunden kan vidta motåtgärder
YachtShop.eu ansvarar inte på något sätt för skada eller stöld eller förlust av produkter som omfattas av tillbakadragandet; varje relativ risk förblir därför kundens ansvar.
När verifierat integriteten hos den returnerade produkten kommer YachtShop.eu återbäring som kunden hela beloppet betalas för den produkt som avses i köpeavtalet, som är föremål för återkallelse, senast 30 dagar från återkomsten av produkterna. Återbetalningen sker genom återlämnande av belopp som påförts kreditkortet som anges av kunden eller via banköverföring, i enlighet med de instruktioner och bankuppgifter som ska anges av samma kund.

I varje fall av bristande efterlevnad av villkoren och förfarandet för att utnyttja ånger avses i de föregående punkterna, och i händelse av skador på produkterna för andra ändamål än transport av samma skäl kommer köpeavtalet förbli giltig och effektiv och YachtShop. eu kommer att återvända till kunden produkterna felaktigt utförda, laddar honom för sina fraktkostnader.
> Garanti vid defekt produkt
Alla varor som säljs omfattas av garantier utgivna av en enskild tillverkare och / eller importörer och någon auktoriserad serviceverkstad. Garantitiden är 1 år för försäljning till företag och 2 år för privat bruk (om inte annat anges för vissa produkter). Det är underförstått att alla produkter som säljs av YachtShop.eu, garanteras enligt gällande lagstiftning vid tidpunkten för köpet.
Garantin gäller från och med den dag då fakturan eller andra bokföringsdokumentation som åtföljer varorna vid leverans. Giltigheten av garantin är bunden till att bevara, av Kunden av de handlingar som anges ovan.
Kunden kommer att förlora rättigheter som garanteras genom art. 130, punkt 2 i lagstiftningsdekret nr. 206/2005 om han inte gör klagomålet till YachtShop.eu om bristen på överensstämmelse inom två månader från den dag då han upptäckte felet.

För att aktivera anspråk under garantin måste kunden skicka ett mail till international@YachtShop.it eller ett fax till 080-5344058 anger detaljerna i lagförslaget, materialet i fråga och skälen för begäran.
YachtShop.eu kommer att utfärda tillstånd för återlämnande av material för lämpliga kontroller eller kommer det att indikera auktoriserad serviceverkstad där kunden kan be om garantiservice.

Vid godkännande gengäld måste materialet skickas med originalförpackningen komplett av en kopia av fakturan. Materialet kommer att sändas på bekostnad och vård av kunden (om inte annat avtalats) på följande adress:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 BARI
Det är möjligt att ersätta / reparations artiklar verifierade som defekt och / eller skadade efter orsaker uteslutande beroende av produktion och / eller material som används men inte visar tecken på manipulation och / eller förändring. YachtShop.eu förbehåller sig rätten att överföra objekten tillbaka till tillverkarna eller leverantörer för att kontrollera felet och förekomsten av villkoren för utbyte eller reparation under garantitiden.
Vid godkännande av garantianspråk kommer YachtShop.eu göra allt för att ersätta på egen bekostnad, med andra produkter av samma kvalitet och egenskaper, finns på sina lager, visade de levererade produkterna skadas eller defekt på grund av tillverknings fel, om dessa har sänts tillbaka av kunden i originalförpackningen (komplett med alla delar som gör det upp). Om ersättning med samma produkt inte är möjligt, kommer YachtShop.eu återbäring som kunden det belopp som betalats för produkten visade sig vara defekt, exklusive eventuella ytterligare ansvar YachtShop.eu, oavsett orsak.
> Kommunikation och klagomål
All kommunikation eller någon kund klagomål mot YachtShop.eu förhållande till köpeavtal bör riktas till:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungo Giambattista Starita, 1 / F
70.123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-post: international@yachtshop.it
Radarfästen
Internet och 5G/4G/wi-Fi-
Tvåvarvslås
Diskhoar med utfällbar sp
 
Kundtjänst
Om oss
Vanliga frågor
Mobile
Frakt
Vilkor
Avkastning och återbetalning
Kontakter
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Betalningsmetoder
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin