• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Условия за ползване
> Въведение - Ефективност на Общите условия - Модификации
Настоящите Общи условия Продажба имат за предмет регулирането на закупуването на продукти и услуги, от разстояние и са достъпни чрез интернет, от сайта www.YachtShop.eu (оттук, на сайта или YachtShop.eu).

Продукти, предоставени в сайта са съставени от различни морски аксесоари, електроника, дрехи, обзавеждане на навигационния в морски стил, книги и др.; услуги, предоставени на разположение на сайта, са тези, свързани с продажбата на горепосочените продукти. Всички продукти и услуги са описани в Сайта (YachtShop.eu).

Собственикът на сайта е Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (наричано по-долу Ranieri Srl), със седалище в Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - номер по ДДС. 00261710727, която е собственик и притежател на всички права върху марката. Всички покупки на стоки и услуги, предоставяни чрез Сайта (наричани по-долу, договори за покупко-продажба) от потребители, които имат достъп до нея (наричани по-долу Клиентите) се ръководят единствено от Общите условия.

Клиентът е длъжен да прочетете условията на продажбата, че YachtShop.eu прави достъпна също и с цел да се даде възможност за възпроизвеждане и съхранение на тези условия, в съответствие с разпоредбите на чл. 12, ко. 3 от Законодателен декрет. N. 70/2003.

YachtShop.eu могат да се променят по всяко време и без предизвестие, съдържанието на Общите условия, посочени в този документ. Всякакви модификации, ще влязат в сила, считано от датата на публикуване на Сайта, както са декларирани в заглавната си част от Общите условия самите.
> Покупка процес
Клиентът може да купуват продукти, съдържащи се в електронния каталог на YachtShop.eu, подробно описани в сайта, при спазване на техническите процедури за достъп под илюстрирано. Публикуването на продуктите и услугите, изложени на страницата не представлява покана на клиента да направи предложение за договор за покупка. Заповедта се поставя от Клиента се счита за договорен предложение и включва пълното знание и пълно приемане на настоящите Общи условия.
Правилното приемане на предложението за гостите се потвърждава от YachtShop.eu с автоматичен отговор изпратена на имейл адреса, предоставен от клиента. Отговорът на YachtShop.eu се генерира автоматично от системата на сайта и само потвърждава правилното получаване на предложението в рамките на информационните системи. Това съобщение за потвърждение ще сигнализира за "Customer Номер на поръчката", който трябва да се използва при всяка последваща комуникация с YachtShop.eu. Посланието ще включва, в допълнение към информацията, изисквана от закона, всички данни, въведени от потребителя, който се съгласява да се провери правилността и да общуват бързо всякакви корекции.
Всяко споразумение за покупка, сключен между YachtShop.eu и Клиента се сключва с приемането от YachtShop.eu YachtShop.eu има право да приеме или не, по своя преценка, редът изпратени от клиента, и последната не може да се повиши претенциите или права от всякакъв вид, независимо в какво качество, в случай на отказ на поръчката. Приемането на YachtShop.eu ще бъде потвърдено чрез изпращане на електронна поща на адреса, посочен от клиента. След 4 дни, считано от датата на предаване на предложението, в случай на отказ от YachtShop.eu, поръчката се счита за което не е прието.
Чрез подаване на поръчка, по начина, предвиден в инструкциите за употреба на Сайта, Клиентът декларира, че сте прочели цялата информация, предоставена в процеса на покупка, и че той напълно приема Общите условия и условията за плащане, описани по-долу.
Минималната сума, приета за реда и страната по местоназначение е посочено по време на процедурата по поръчка. Поставянето на поръчката декларира клиент да приеме посочените условия.
> Цени на продукти - разходи за доставка - наличност на продуктите
Всички цени на продуктите са ясно посочени на интернет страницата.
Съгласно на D.P.R. п. 633/1972, чуждестранни компании могат да плащат без ДДС (защото подлага на данъчното облагане на техните страни).
Тези фирми, могат да показват данните за плащане в специфичните форми на сайта и Yachtshop.eu си запазва правото да провери верността на тези данни.
Цените не включват такси за транспорт и опаковка, която ще бъде посочена отделно.
Цени и наличности на продукти, които са изброени в сайта, са обект на промени по всяко време и без предупреждение. За поръчки вече са приети от YachtShop.eu както по-горе, ще се прилагат условията на продажба е в сила към момента на поръчката от страна на клиента.
Наличността на продуктите (показан на индивидуалните данни за продуктите листове) не може да се актуализира в реално време и, като се има предвид възможното едновременно достъп до сайта на много потребители, на действителната наличност на отделните продукти, може да варира значително през същия ден, в сравнение на указанията, съдържащи се в сайта. YachtShop.eu не поема ангажимент и не може да гарантира сигурността на незабавно изпълнение на доставката на продукти, закупени и показани като на разположение на сайта и затова е по никакъв начин не отговаря за каквито и да било забавяне в доставката.
Цената на всяка пратка, чийто размер може да варира в зависимост от начина на доставка и плащане, както и мястото на получаване и общата сума на поръчката, се добавя към общата цена на всеки договор за покупко-и е ясно посочено и съобщава на клиента, чрез сайта, преди сключването на Споразумението за покупка.
> Доставка и Плащане
Плащанията в изпълнение на договорите за покупка, сключен в сайта могат да бъдат направени само чрез кредитни карти, верига PayPal или банков превод. Клиентът трябва да избере начина на плащане при сключване на Споразумението за покупка. След като финализира покупката, начина на плащане, може да се промени само след одобрението на Yachtshop.eu.
В случай на неплащане от страна на клиента на договорената цена, по някаква причина или кауза, YachtShop.eu ще покани на клиента да предостави на платежния баланс. YachtShop.eu ще има право да начислява лихви за закъснели плащания, равни на разпоредбите на закона; в този случай, до момента, когато Клиентът не е узаконени си позиция дълг с YachtShop.eu, тя също така си запазва правото да анулира някакви допълнителни доставки на продукти, затворете всички съществуващи договори за покупка и да блокират функциите на покупка чрез сайта, без да се засягат компенсирането на всяко по-нататъшно увреждане.
Плащания с кредитна карта или PayPal система:
Ако Клиентът закупува продуктите и цената е била платена с кредитна карта или PayPal система, референтния банката веднага ще провери валидността на кредитната карта, и ще продължи да задължи общата сума, съответстваща на всяка споразумение за покупка.
Информация за кредитна карта на купувача се изпращат чрез защитена връзка директно на сайта на обработка на транзакцията от банката. YachtShop.eu няма да се справи по някакъв начин данните, свързани с финансовите операции, свързани с изплащането на договора за покупка.
YachtShop.eu себе си запазва правото да изиска по всяко време информация на клиенти (напр. Номера на телефона) или изпращането на документи, доказващи собствеността копия на използва за попълване на Споразумението за покупка кредитната карта. При липсата на предаване от страна на клиента на допълнителна информация или документи, YachtShop.eu има правото да откаже поръчката или да отмени от договор за покупко-съвършените, като уведомяване на Клиента в адреса на електронната поща, посочена.
Плащане с банков превод:
Плащането на продуктите чрез банков превод трябва да бъде направено в рамките на 4 работни дни от приемане на поръчката от YachtShop.eu .. За да се ускори операциите за получаване на поръчката клиентът може да изпрати съобщение (international@yachtshop.it) или факс +39 080-534.40.58 с копието на получаване на банковия превод с посочване на идентификационния номер на транзакцията (CRO). Разбираемо е, че крайният срок за предаване на стоката трябва да е ефективна, обаче, веднага след като плащането ще се кредитира по банковата сметка на Раниери Srl.
Банковите данни за целите на извършване на плащания по банков път, са както следва:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Доставки и документация
Всички доставки на продукти ще бъдат изложени на риск от YachtShop.eu. Рискът ще бъде прехвърлена към клиента при доставката на продуктите на Клиента от изпращача, превозвачът или друго средство в акция YachtShop.eu за доставка.
В случай, че стоките са били превозени с превоза напред, по препоръка на клиента (клиентът изпраща свой собствен носител, за да вдигне стоката в склада), последният поема отговорността за риска от доставката на стоки към носител.
Клиентът може да се посочи всеки адрес за доставка за доставка на поръчката. Възможно е да се достави до различно име (например в случай на един подарък на приятел).
Продуктите ще бъдат доставени на улицата. При доставка на стоката от куриера нает от YachtShop.eu, клиентът е длъжен да провери дали броят на кутиите е същото, както е посочено в превозния документ и опаковката не е повредена или променя по друг начин, и в уплътнителните материали.
Всяко увреждане на опаковката и / или продукт или разминаването в броя или вида на опаковките трябва да бъдат незабавно докладвани от страна на клиента, който прати думата "СЪГЛАСНИ С РЕЗЕРВ" при получаване на доставката, оставена от куриера. В Допълнения, клиентът се съгласява да докладва незабавно - но не по-късно от 7 (седем) дни от датата на доставка - до YachtShop.eu (изпращане на съобщение до international@YachtShop.it) всеки и всички евентуални проблеми, свързани с "физическата неприкосновеност , кореспонденция или пълнотата на продуктите, получени.
Дори ако опаковката е непокътната, стоките трябва да бъдат проверени в рамките на 7 (седем) дни от датата на получаване. Всякакви скрити дефекти трябва да бъдат докладвани в писмен вид по пощата (international@yachshop.it), факс (+39 080 5344058) или препоръчана поща.
Сигналите са пристигнали над тези условия няма да бъдат разглеждани. За всеки отчет, клиентът поема пълна отговорност за това, което е посочено друго.
Случаи на непреодолима сила, липса на стоки или транспортни средства, както и непредвидими или неизбежни събития, които предизвикват закъснения в доставките или правят доставки трудно или невъзможно, или които водят до значително увеличение на цената на доставката срещу YachtShop.eu право да YachtShop .eu да се раздели, отложи или отмени изцяло или частично, на очакваното доставката или да прекрати споразумението за покупко-продажба. В такива случаи, YachtShop.eu ще осигури навременно и подходящо предизвестие за своята решимост на имейл адреса, предоставен от клиента. Последният има право на възстановяване на вече платени никакви пари, с изключение на всякакви по-нататъшни претенции, независимо в какво качество, по отношение на YachtShop.eu.
Не отговорност, поради някаква причина, може да се зарежда от клиента да YachtShop.eu в случай на забавяне на завършването на поръчката или доставката на стоките, предмет на договори за покупка.
> отговорност
YachtShop.eu не носи отговорност за всяка щета или загуба, пряко и / или косвено, произтичащи от продажбата на стоки и услуги, предлагани в каталога, публикуван на интернет страницата YachtShop.eu, включително закъснения и / или неизпълнение на доставката на продукта. YachtShop.eu също не е отговорен за съответствието на стоките със спецификациите, публикувани на интернет страницата, нито за каквито и да било други обстоятелства, които не се отнасят директно към YachtShop.eu.

Отговорността на YachtShop.eu винаги и при всички обстоятелства се ограничи само до замяната на дефектните продукти и / или поправка. YachtShop.eu отхвърля всякаква отговорност, поради последствията и / или щети, произтичащи от елементите, които се продават, както и от правилното и неправилното използване на едни и същи. Гаранцията не покрива разходите за труд, направени от страна на клиента за сглобяване / разглобяване операции, всяка покупка на допълнителни части и връщането за ремонт и / или подмяна. YachtShop.eu не реагира по никакъв мярка претенции за разноски от всякакво естество, направени от страна на клиента.
> Право на отказ
Продажбите на продукти по интернет, се уреждат от Декрет-закон за п. 185 от 22/05/1999, който регулира областта на договора от разстояние, че е сключен извън търговския обект.

Това законодателство установява правото на отказ, което е способността за потребителя да се върне закупения продукт и да получат възстановяване на разходите.

Това право е запазено само за физически лица (потребители), така че не може да се упражнява от юридически и физически лица, действащи за цели, свързани с професионалната им дейност.

За да упражни правото си на отказ от договора, клиентът трябва да изпрати искане за оттегляне с препоръчано писмо не по-късно от 14 работни дни от получаването на продуктите (освен ако не е договорено друго). Адресът е:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 BARI, ITALY

Възвръщаемостта е отговорност на клиента, последният трябва да достави продуктите, обхванати от оттеглянето за своя заряд, по куриер до избран от него (освен ако не е договорено друго) .The продукти трябва да бъдат изпратени не по-късно от 10 работни дни от датата на искането за оттегляне до Yachtshop.eu, на следния адрес:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 BARI, ITALY
За правилното и валидно упражняване на това право на отказ, клиентът трябва да се спазват следните условия:

• Оттеглянето може да бъде взето ограничен до единични продукти, които са част от един договор за покупка, очевидно оттеглянето се прилага за продукта като цяло;
• продукти, които са предмет на договор за покупко във връзка с които клиентът е упражнил правото си на отказ трябва да са в изправност и ще бъде върнат в оригиналната опаковка, пълна във всичките му части (включително опаковане и всички допълнителни документи);
• Клиентът ще организира изпращането и връщането на продуктите, за YachtShop.eu Доставката ще бъде направена по свое разход и грижи.
• ако се върна продукт е била повредена по време на транспортирането, YachtShop.eu ще се изисква само да уведоми Клиента на инцидента, за да му даде възможност да подаде своевременно жалба срещу превозвача по негов избор (и / или неговото застрахователно дружество), до който клиентът може да отвърне на удара
YachtShop.eu не носи отговорност по никакъв начин за щети или кражба или загуба на продукти, подлежащи на отнемане; Следователно всеки относителен риск да остане отговорност на клиента.
След като провери целостта на върнатия продукт, YachtShop.eu ще възстанови на клиента пълната сума, платена за продукта, посочен Споразумението за покупка, която е обект на отказ от договора, не по-късно от 30 дни от връщането на продуктите. Възстановяването ще се извърши чрез замяна на размера на парите за сметка на кредитната карта, посочено от клиента или по банков път, в съответствие с инструкциите и банкови детайли, които ще бъдат обозначени със същия клиент.

Във всеки случай на неспазване на условията и реда за упражняване на оттеглянето, предвиден в предходните алинеи, както и в случай на повреда на продуктите по причини, различни от превоз на една и съща, Споразумението за покупка ще остават валидни и ефективни и YachtShop. ЕС ще се върне на Клиента продуктите неправилно постановено, като го обвинява за своите транспортни разходи.
> Гаранция в случай на дефектен продукт
Всички продадени стоки са обхванати от гаранциите, издадени от отделни производители и / или вносители и всеки оторизиран сервизен център. Гаранционният срок е 1 година за продажби на компании и 2 години за лично ползване (освен ако не е указано друго в специфичните продукти). Разбираемо е, че всички продукти, продавани от YachtShop.eu, се налагат в съответствие с действащото законодателство в момента на покупката.
Покритието на гаранция е валидна, считано от датата на фактурата или друга счетоводна документация, придружаващ стоките при доставката. Валидността на гаранцията е обвързана с опазването, от страна на Клиента, от документите, посочени по-горе.
Клиентът ще загубят правата, гарантирани от чл. 130, параграф 2 от Законодателен декрет №. 206/2005, ако той не прави жалбата да YachtShop.eu за липсата на съответствие в срок от два месеца, считано от датата, на която той открил дефекта.

За да активирате вземането под гаранция, клиентът трябва да изпрати имейл до international@YachtShop.it или на факс: 080-5344058 показва детайлите на законопроекта, на въпросния материал и причините за искането.
YachtShop.eu ще издаде разрешението за връщането на материала за необходимите проверки или тя ще посочи упълномощен сервизен център, където клиентът може да поиска от гаранционен сервиз.

В случай на разрешение за връщане, материалът трябва да бъде изпратена с оригиналната опаковка на пълно копие на фактурата. Материалът ще бъде изпратен за сметка и грижа за клиента (освен ако не е договорено друго) на следния адрес:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 BARI
Възможно е да се замени / ремонт на членове проверени за дефектна и / или повреден по причини, изключително зависими от производството и / или използвания материал, но не показват признаци на увреждане и / или промяна. YachtShop.eu си запазва правото да изпраща на елементите обратно към производителите или доставчиците, за да провери дефекта и наличието на условията за подмяна или ремонт в гаранция.
В случай на приемане на искането за гаранция, YachtShop.eu ще положи всички усилия, за да замени за своя сметка, с други продукти със същото качество и характеристики, налични в складовете си, тези продукти се доставят оказаха бъде повредена или дефектна поради производствена дефекти, ако те са били изпратени обратно от Клиента в оригиналната опаковка (пълна с всички части, които го правят). Ако замяната с един и същ продукт не е възможно, YachtShop.eu ще възстанови на клиента, платена за продукта сума се оказали дефектни, с изключение на допълнителни задължения на YachtShop.eu, независимо по каква причина.
> Комуникации и оплаквания
Цялата комуникация или всеки клиент жалба срещу YachtShop.eu относително да купим Договорите трябва да бъдат адресирани до:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / F
70123 BARI
Тел. 080-5344888
Fax 080-5344058
Е-мейл: international@yachtshop.it
> Правата на интелектуална собственост
Всички търговски марки (регистрирани или не), както и всякакви интелектуален труд, отличителни знаци или имена, снимки, снимки, написани на текстови или графични и по-общо всяка друга нематериален актив, защитени от законите за авторското право и международните конвенции, свързани с интелектуалната собственост и индустриален имот възпроизведен в сайта, са изключителна собственост на YachtShop.eu и / или носителите на лиценз. Достъпът до Сайта и / или сключване на договори за покупка не дава никакво право да Customer в същото. Всяко използване, дори и само частично, на същото е забранено, без предварителното писмено съгласие на YachtShop.eu, за които са запазени, изключително, всичките му права.
> Приложимо законодателство - Компетентност
Споразумението за покупка между Клиента и YachtShop.eu се сключва в Италия и се регулира от италианското право. За всички спорове, възникнали между YachtShop.eu и клиента, позоваването ще бъде съд по мястото на пребиваване или местоживеене на потребителя, ако се намира в рамките на държавата. За клиенти, които имат местоживеене в държави от Европейския съюз, ще се прилага статиите. 15-17 Reg. 44/01 на ЕС. За клиенти, които имат местоживеене извън Европейския съюз, тя ще бъде отговорен, изключително, на Съда на Бари.
> Декларация за
За да закупите продукти на Сайта, клиентът трябва да направи регистрация и предоставяне на лични данни, необходими във формата. С регистрацията клиентът ще бъде назначен лично потребителско име и парола, чрез която същият е идентифициран по време на достъпа до интернет страницата.

Данните, предоставени за регистрация се обработват от YachtShop.eu за целите и по начина, описан по-долу и при пълно зачитане на Законодателен декрет №. 196/2003 (Кодекс за обработването на лични данни) и нейните следващи редакции. Личните данни, предоставени, ще бъдат използвани за следните цели: "въпроси, свързани със сключването и изпълнението на договора, за статистически цели и изпращане на рекламни материали, включително чрез използването на електронна поща."
Обработката на данните за целите, посочени по-горе се прави едновременно с автоматизирани и неавтоматизирани системи за времето, необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Са взети специфични мерки за сигурност, за да се предотврати загуба на данни, злоупотреба или неправилна и неоторизиран достъп. Предоставянето на лични данни от страна на клиента е задължително. Всеки отказ за предоставяне на тези данни включва невъзможността да се купуват продуктите на сайта.
Администраторът на данни сега е Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, със седалище в Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - ДДС номер 00261710727 - имейл international@yachtshop.eu
Личните данни, предоставени на YachtShop.eu са известни само и единствено от хората, изрично определени от администратора на лични данни и компетентни в рамките на структурата на компанията да извършва дейностите, необходими за правилното управление на взаимоотношенията с клиента за целите посочени. Темите, чиито лични данни са посочени май, по всяко време, да упражняват правата на Чл. 7 от Законодателен декрет №. 196/2003 и по-специално правото да получи потвърждение за съществуването на данните, да се изисква за корекция, интеграцията и отмяната режисура писмено искане до Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl - Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - ДДС номер 00261710727 или изпратете имейл на international@yachtShop.eu
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy

Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. You can also modify your preference anytime on the following link:

Update cookies preferences

Аудио устройства FUSION
Навигация Orions LED свет
Вентилационни отвори за г
Автомобили LEWMAR Genoa
 
обслужване на клиенти
За нас
Често задавани въпроси
Mobile
Доставка
Условия за ползване
Връщане и Възстановяване
Контакти
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Начин на плащане
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin