• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Termeni de utilizare
> Introducere - Eficacitatea Condițiile generale - Modificări
Prezentele Conditii Generale de vânzare au ca obiect reglementarea achiziționării de produse și servicii, de la distanță și puse la dispoziție, prin intermediul internetului, de la site-ul www.YachtShop.eu (denumit în continuare, Site sau YachtShop.eu).

Produse disponibile în site-ul sunt alcătuite din diverse accesorii marine, electronice, îmbrăcăminte, mobilier nautice în stil nautic, carti, etc.; Servicii puse la dispoziție pe site sunt cele asociate cu vânzarea produselor menționate anterior. Toate produsele și serviciile sunt descrise în Site (YachtShop.eu).

Site-ul de proprietar este Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (denumită în continuare, Ranieri Srl), cu sediul în Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - numărul de TVA. 00261710727 care este proprietar și titular al tuturor drepturilor pe marca. Toate achizițiile de produse și servicii oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare, contractele de cumpărare) de către utilizatorii care au acces la acestea (denumite în continuare clienți) sunt reglementate exclusiv de Condițiile generale.

Clientul este obligat să citiți condițiile de vânzare care YachtShop.eu face disponibil, de asemenea, pentru a permite reproducerea și menținerea acestor condiții, în conformitate cu prevederile art. 12, co. 3 din Decretul-lege. N. 70/2003.

YachtShop.eu poate schimba în orice moment și fără notificare, conținutul condițiile generale stabilite în acest document. Orice modificări aduse, vor intra în vigoare de la data publicării pe site, așa cum a declarat în antetul Condițiilor generale în sine.
> Procesul de achiziție
Clientul poate cumpăra produse incluse în catalogul electronic de YachtShop.eu, descrise în detaliu în Site, cu respectarea procedurile tehnice de acces în conformitate cu ilustrat. Publicarea produselor si serviciilor afisate pe site constituie o invitație la client pentru a face o propunere contract de cumpărare. Ordinea plasat de catre Client este considerat ca fiind o propunere contractual și implică cunoașterea și acceptarea completă completă a acestor Termeni si Conditii.
Recepția corectă a propunerii Clientul este confirmată de YachtShop.eu cu un răspuns automat trimis la adresa de email furnizată de către client. Răspunsul YachtShop.eu este generat automat de sistem a site-ului și confirmă numai primirea corespunzătoare a propunerii în cadrul sistemelor informaționale. Acest mesaj de confirmare va indica un "Client Număr de Ordine", care trebuie să fie utilizate în orice comunicare ulterioară cu YachtShop.eu. Mesajul va include, în plus față de informațiile cerute de lege, toate datele introduse de către client care este de acord pentru a verifica corectitudinea și de a comunica rapid orice corecții.
Fiecare acord de cumpărare încheiat între YachtShop.eu și Clientul va fi încheiat cu acceptarea de către YachtShop.eu YachtShop.eu are dreptul de a accepta sau nu, la discreția sa, ordinea trimis de client, iar acesta din urmă nu se poate ridica pretenții sau drepturi de orice fel, în orice calitate, în cazul respingerii de ordinul. Acceptarea YachtShop.eu va fi confirmată prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de client. După 4 zile de la data transmiterii propunerii, în cazul respingerii de către YachtShop.eu, comanda este considerată acceptată.
Prin plasarea unei comenzi, în modul prevăzut de instrucțiunile de utilizare ale site-ului, Clientul declară că au citit toate informațiile furnizate în timpul procesului de cumpărare, și că acceptă pe deplin condițiile generale și condițiile de plată descrise mai jos.
Suma minimă acceptată pentru ordinea și țara de destinație este specificată în timpul procedurii de comanda. Plasarea comenzii declar client să accepte condițiile menționate.
> Prețurile produselor - Costuri de livrare - disponibilitatea produsului
Toate prețurile sunt indicate în mod clar pe site-ul.
Potrivit D.P.R. n. 633/1972, companiile străine pot plăti fără TVA (deoarece supus impozitării de țările lor).
Aceste companii, pot indica informațiile de facturare în formele specifice pe site-ul și Yachtshop.eu își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea acestor date.
Preturile nu includ taxele de transport și ambalare care vor fi indicate separat.
Prețurile și disponibilitatea produselor, care sunt listate pe site-ul, sunt supuse unor modificări în orice moment și fără notificare. Pentru comenzi deja acceptate de YachtShop.eu ca mai sus, se vor aplica condițiile de vânzare în vigoare la data comenzii de către client.
Disponibilitatea produselor (indicate pe fișele de date de produse individuale) nu pot fi actualizate în timp real și, ținând cont de posibila accesul simultan la site-ul de mai mulți utilizatori, disponibilitatea reală a produselor individuale pot varia considerabil în aceeași zi, comparativ la indicațiile conținute în Site. YachtShop.eu nu isi asuma nici un angajament și nu poate garanta certitudinea îndeplinirii imediată livrarea produselor achiziționate și afișate ca disponibile pe site-ul și, prin urmare, nu este în nici un fel responsabil pentru orice întârzieri în livrare.
Costul pentru fiecare transfer, a căror valoare poate varia în funcție de modul de livrare si plata, precum și locul de destinație, precum și valoarea totală a comenzii, se adaugă la prețul total de fiecare contract de achiziție și este indicat în mod clar și comunicate clientului, prin intermediul Site-ului, înainte de încheierea acordului de achiziție.
> Transport și Plăți
Plățile în îndeplinirea contractele de achiziție încheiate în Site-ul poate fi făcută numai prin carti de credit, PayPal sau circuite transfer bancar. Clientul trebuie să aleagă metoda de plată la încheierea acordului de cumparare. După finalizat achiziția, metoda de plată poate fi schimbat numai după aprobarea de Yachtshop.eu.
În caz de neplată de către client a prețului convenit, pentru orice motiv sau cauză, YachtShop.eu va invita clientul pentru a asigura echilibrul de plată. YachtShop.eu va avea dreptul de a percepe interese de întârziere egale cu prevederile legii; în acest caz, până în momentul în care Clientul nu a regularizat pozitia datorie cu YachtShop.eu, își rezervă de asemenea dreptul de a anula orice livrări ulterioare de produse, închideți toate Contractele de achiziție existente și blochează funcțiile de cumpărare prin intermediul site-ului, fără a a aduce atingere compensarea orice daune suplimentare.
Plățile prin card de credit sau de sistem PayPal:
În cazul în care Clientul achiziționează produsele și prețul a fost plătit prin card de credit sau de sistem PayPal, banca de referință va verifica imediat valabilitatea cardului de credit, și va proceda la debita suma totală corespunzătoare fiecărei contractul de achiziție.
Informații despre cardul de credit al cumpărătorului sunt trimise printr-o conexiune securizată direct pe site-ul băncii manipulare tranzacției. YachtShop.eu nu se va ocupa în nici un fel de date referitoare la tranzacții financiare legate de plata a contractului de cumpărare.
YachtShop.eu isi rezerva dreptul de a solicita în orice moment informații client (ex. Numărul de telefon) sau trimiterea de documente care dovedesc dreptul de proprietate copii de pe cardul de credit utilizat pentru completarea acordului cumparare. În absența transmiterii de către client a informațiilor sau documentelor suplimentare necesare, YachtShop.eu are dreptul de a refuza comanda sau pentru a anula din contractul de cumpărare perfecționat, o notificare Clientului la adresa de e-mail specificată.
Plata prin transfer bancar:
Plata produselor prin transfer bancar trebuie să se facă în termen de 4 zile lucrătoare de la acceptarea ordinului de YachtShop.eu .. Pentru a accelera-up operațiunile de pregătire a comenzii clientul poate trimite un e-mail (international@yachtshop.it) sau fax +39 080-534.40.58 cu copia primirea transferului bancar cu indicarea numărului de identificare a tranzacției (CRO). Se înțelege că termenul limită pentru livrarea de bunuri trebuie să fie eficiente, cu toate acestea, de îndată ce plata va fi creditat în contul bancar de Ranieri Srl.
Detaliile bancare în scopul de a face plăți prin transfer bancar sunt după cum urmează:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Livrările și documentație
Toate livrarile de produse va fi la risc de YachtShop.eu. Riscul va fi transferat către client la livrarea produselor Clientului de expeditor, transportatorul sau alt agent responsabil de YachtShop.eu pentru livrare.
În cazul în care mărfurile au fost livrate împreună cu transportul înainte, la recomandarea clientului (clientul trimite propriul purtător pentru a ridica bunurile de la depozitul nostru), acesta din urmă își asumă responsabilitatea de a riscului de livrarea de bunuri la purtător.
Clientul poate indica orice adresa de livrare pentru transport maritim a ordinului. Este posibil pentru a navei la un nume diferit (de exemplu, în cazul de un cadou pentru un prieten).
Produsele vor fi livrate în stradă. La livrare a mărfurilor de către curier angajat de YachtShop.eu, clientul are obligația de a verifica dacă numărul de cutii este același așa cum este indicat în documentul de transport și ambalajul nu este deteriorat sau modificat în alt mod, de asemenea, în materialele de etanșare.
Orice deteriorare a ambalare și / sau un produs sau nepotrivire în numărul sau tipul de pachete ar trebui să fie raportate imediat de către client, punând cuvântul "ACORD CU rezervă" cu privire la primirea de livrare lăsat de curier. În completări, clientul este de acord de a raporta prompt - dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la data livrării - la YachtShop.eu (trimiterea unui mesaj la international@YachtShop.it) fiecare, precum și orice eventuale probleme legate de "integritatea fizică , corespondență sau caracterul complet al produselor primite.
Chiar dacă ambalajul este intact, mărfurile trebuie să fie verificate în termen de 7 (șapte) zile de la primirea. Eventualele defecte ascunse trebuie să fie raportate în scris prin e-mail (international@yachshop.it), fax (+39 080 5344058) sau scrisoare recomandată.
Alertele sosit pe acești termeni nu vor fi luate în considerare. Pentru fiecare afirmație, clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce a declarat.
Cazurile de forță majoră, lipsa mărfurilor sau a mijloacelor de transport, precum și evenimente imprevizibile sau inevitabile care conduce la întârzieri în livrări sau fac livrări dificil sau imposibil, sau care cauzează o creștere semnificativă a costurilor de livrare împotriva YachtShop.eu dreptul la YachtShop .eu să împartă, să amâne sau să anuleze, în tot sau în parte, livrare de așteptat, sau de a rezilia contractul de achiziție. În astfel de cazuri, YachtShop.eu va oferi o notificare în timp util și adecvată a determinarea sa de a adresa de email furnizate de client. Acesta din urmă are dreptul la o rambursare de bani deja plătit, excluzând orice alte pretenții, în orice calitate, în ceea ce privește YachtShop.eu.
Nu răspundere, din orice motiv, poate fi perceput de la client la YachtShop.eu în caz de întârziere în finalizarea ordine sau livrarea mărfurilor care fac obiectul contractelor de achiziție.
> Responsabilitate
YachtShop.eu nu este responsabil pentru orice daune sau pierderi, directe și / sau indirecte, care rezultă din vânzarea de bunuri și servicii oferite în catalogul publicat pe site-ul YachtShop.eu, inclusiv întârzieri și / sau non-livrare a produsului. YachtShop.eu este, de asemenea nu este responsabil pentru corespondența de bunuri cu specificațiile publicate pe site-ul, nici pentru orice alte circumstanțe care nu pot fi atribuite direct YachtShop.eu.

Responsabilitatea YachtShop.eu este întotdeauna și în toate circumstanțele limitat doar la înlocuirea produselor defecte și / sau repararea lor. YachtShop.eu declină orice responsabilitate din cauza consecințelor și / sau daune care decurg din produse vandute, precum și din utilizarea adecvată și necorespunzătoare a acestora. Garanția nu acoperă costurile forței de muncă suportate de client pentru asamblare / dezasamblare, operațiunile orice achiziție de piese complementare și întoarcerea pentru reparații și / sau înlocuire. YachtShop.eu nu răspunde în nici o măsură cererilor pentru cheltuieli de orice natură suportate de către client.
> Dreptul de retragere
Vânzările de produse prin intermediul internetului sunt reglementate de Decretul-lege nr. 185 din 22/05/1999, care reglementează domeniul contractului la distanță, care este încheiat în afara spațiilor comerciale.

Această legislație stabilește dreptul de retragere, care este capacitatea consumatorului de a returna produsul achiziționat și de a primi rambursarea cheltuielilor efectuate.

Acest drept este rezervat exclusiv persoanelor fizice (consumatori), astfel încât nu poate fi exercitată de către persoanele juridice și persoanele fizice care acționează în scopuri legate de activitatea lor profesională.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, clientul trebuie să trimită cererea de retragere prin scrisoare recomandată, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la primirea produselor (cu excepția cazului în care sa convenit altfel). Adresa este:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italia

Rentabilitatea este responsabilitatea clientului, acesta din urmă trebuie să expedieze produsele reglementate de retragere pe propria taxa, prin curier, la alegerea sa (dacă nu se convine altfel) .Cele produse trebuie trimise cel mult 10 zile lucrătoare de la data de cererea de retragere a Yachtshop.eu, la următoarea adresă:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italia
Pentru exercițiul corectă și valabilă a dreptului de retragere menționat anterior, clientul trebuie să respecte următorii termeni și condiții:

• Retragerea poate fi, de asemenea, face limitat la produse unice, care fac parte dintr-un acord de cumparare, în mod evident, retragerea se aplică la produsul ca întreg;
• produse care fac obiectul contractelor de achiziție a în legătură cu care clientul și-a exercitat dreptul de retragere trebuie să fie nedeteriorate și vor fi returnate în ambalajul original, complete în toate părțile sale (inclusiv ambalarea și documentele auxiliare);
• Clientul va organiza de transport maritim și returnarea produselor la YachtShop.eu Livrarea se va face pe cheltuiala sa exclusivă și de îngrijire.
• în cazul în care produsul returnat a fost deteriorat în timpul transportului, YachtShop.eu vor fi necesare doar pentru a notifica Clientul cu privire la incident, pentru a-i permite să depună o plângere în timp util împotriva transportatorului la alegerea sa (și / sau firma de asigurari), la care clientul poate răzbuna
YachtShop.eu nu este responsabil in nici un fel pentru daunele sau furt sau pierdere a produselor supuse retragerii; Prin urmare, fiecare risc relativ rămâne responsabilitatea clientului.
După verificat integritatea produsului returnat, YachtShop.eu va rambursa clientului întreaga sumă plătită pentru produsul menționat la acordul de achiziție care face obiectul retragerii, nu mai târziu de 30 de zile de la întoarcerea de produse. Restituirea se va face prin revenirea din suma de bani percepută pentru cardul de credit indicată de client sau prin transfer bancar, în conformitate cu instrucțiunile și detaliile bancare, care vor fi indicate de același client.

În orice caz de nerespectare a condițiilor și modalităților de exercitare a retragerii prevăzute în paragrafele anterioare, iar în caz de deteriorare a produselor în alte scopuri decât transportul de aceleași motive, Acordul de cumparare va rămâne valabilă și efectivă și YachtShop. eu va reveni Clientului produselor prestate în mod necorespunzător, acuzându-l de costurile de transport.
> Garanție în caz de produs cu defect
Toate bunurile vândute sunt acoperite de garanțiile emise de către producătorii individuali și / sau importatorii și orice centru de service autorizat. Perioada de garanție este de 1 an pentru vânzările către companii și 2 ani pentru uz privat (dacă nu se indică altfel, la produse specifice). Se înțelege că toate produsele vândute de YachtShop.eu, sunt justificate în conformitate cu legislația în vigoare la momentul achiziției.
Acoperirea de garanție este valabilă începând de la data facturii sau alte documente contabile de însoțire a mărfurilor la livrare. Perioada de valabilitate a garanției este legat de conservarea, de catre Client, a documentelor menționate mai sus.
Clientul va pierde drepturile garantate de art. 130, paragraful 2 din Decretul-lege nr. 206/2005 în cazul în care nu face plângerea YachtShop.eu despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care el a descoperit defectul.

Pentru a activa reclamații în garanție, clientul trebuie să trimită un e-mail la international@YachtShop.it sau un fax la 080-5344058 indicând detaliile proiectului de lege, materialul în cauză și motivele cererii.
YachtShop.eu va emite autorizația pentru întoarcerea materialului pentru verificările corespunzătoare sau va indica centrul de service autorizat în cazul în care clientul poate solicita service în garanție.

În cazul unei autorizații de retur, materialul trebuie să fie trimise cu ambalajul original complet a copia facturii. Materialul va fi trimis pe cheltuiala și de îngrijire a clientului (cu excepția cazului în care sa convenit altfel), la următoarea adresă:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 BARI
Este posibil să se înlocuiască / articole de reparații verificate ca defecte și / sau deteriorate pentru cauze dependente exclusiv pe producția și / sau materialul folosit, dar nu prezintă semne de deschidere și / sau alterare. YachtShop.eu își rezervă dreptul de a trimite înapoi la elementele de productie sau furnizorii pentru a verifica defectul și existența condițiilor pentru înlocuirea sau repararea în garanție.
În caz de acceptare a cererii de garanție, YachtShop.eu va face toate eforturile pentru a înlocui pe cheltuiala proprie, cu alte produse de aceeași calitate și caracteristici, disponibile la depozitele sale, aceste produse livrate s-au dovedit a fi deteriorate sau defecte de fabricație datorită defecte, în cazul în care acestea au fost trimise înapoi de către client în ambalajul original (complet cu toate piesele pe care le compun). În cazul în care înlocuirea cu același produs nu este posibil, YachtShop.eu va rambursa clientului suma plătită pentru produsul sa dovedit a fi defect, excluzând orice responsabilitate suplimentară de YachtShop.eu indiferent din ce motiv.
> Comunicații și reclamații
Toate de comunicare sau orice reclamație client împotriva YachtShop.eu relativ la cumparare Contractele ar trebui să fie adresată:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
>Drepturi pentru proprietate intelectuala
Toate marcile comerciale (înregistrate sau nu), precum și orice și toate lucrările intelectuale, semne distinctive sau nume, imagini, fotografii, text scris sau grafice și, mai general, orice alte active necorporale protejat de legile dreptului de autor și convenții internaționale referitoare la proprietatea intelectuală și industrială proprietate reproduse pe site sunt proprietatea exclusivă a YachtShop.eu și / sau licențiatorii săi. Accesul la Site și / sau încheierea contractelor de achiziție nu da Clientului orice drept în același. Orice utilizare, chiar dacă numai parțial, de aceeași este interzisă fără acordul prealabil scris al YachtShop.eu, pentru care sunt rezervate exclusiv, toate drepturile.
> Legea aplicabilă - Competența
Acordul de achiziție între Client și YachtShop.eu se încheie în Italia și reglementată de legislația italiană. Pentru orice litigii apărute între YachtShop.eu și client, referința va fi instanței de la locul de reședință sau de domiciliu al consumatorului, dacă află în interiorul statului. Pentru clienții cu sediul în state ale Uniunii Europene, se vor aplica articolele. 15-17 Reg. 44/01 UE. Pentru clienții domiciliați în afara Uniunii Europene, va fi responsabil, în mod exclusiv, Curtea de Bari.
> Confidențialitate
În scopul de a cumpăra produse de pe site-ul, clientul trebuie să facă înregistrarea și furnizează datele cu caracter personal solicitate în formular. Prin înregistrarea clientul va primi o conectare și parola prin care același lucru este identificată în momentul accesului la site-ul.

Datele furnizate privind înregistrarea sunt prelucrate de YachtShop.eu în scopurile și în modul descris mai jos și cu respectarea deplină a Decretului Legislativ nr. 196/2003 (Codul de prelucrare a datelor cu caracter personal) și următoarele modificările sale. Datele cu caracter personal furnizate vor fi utilizate în următoarele scopuri: "aspectele referitoare la încheierea și executarea contractului, în scopuri statistice și trimiterea materiale publicitare, inclusiv prin utilizarea de poștă electronică."
Prelucrarea datelor în scopurile menționate mai sus se face atât cu sisteme automatizate și neautomatizate pentru perioada de timp necesară pentru a atinge scopurile pentru care au fost colectate. Se iau măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea de date, utilizare necorespunzătoare sau accesul neautorizat și necorespunzătoare. Furnizarea datelor cu caracter personal de către client este opțională. Orice refuz de a furniza aceste date implică incapacitatea de a cumpăra produsele pe site.
Operatorul de date este acum Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, cu sediul în Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - numărul de TVA 00261710727 - international@yachtshop.eu e-mail
Datele cu caracter personal date YachtShop.eu sunt cunoscute doar și exclusiv de oamenii numiți în mod expres de către operatorul de date și competente în structura companiei de a efectua activitățile necesare pentru buna gestionare a relației cu clientul în scopurile indicate. Subiectele ale căror date cu caracter personal se face referire la poate, în orice moment, să exercite drepturile art. 7 din Decretul-lege nr. 196/2003 și, în special, dreptul de a obține confirmarea existenței datelor, de a solicita corectarea, integrarea și anularea conducerea o cerere scrisă pentru a Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl - Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70123 BARI - numărul de TVA 00261710727 , sau trimite un email la international@yachtShop.eu
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy

Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. You can also modify your preference anytime on the following link:

Update cookies preferences

Spot de lectură cu ecran
Fitinguri, fitinguri și s
tip testat Rina 360 de lu
Fixare aripa SS
 
Serviciu clienți
Despre noi
întrebări frecvente
Mobile
livrare
Termeni de utilizare
Întoarcere & Rambursarea
Contacte
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Metode de plata
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin