• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Podmienky používania
> Úvod - Účinnosť Všeobecných podmienok - Zmeny
Tieto Všeobecné Podmienky predaja majú za cieľ reguláciu nákupu tovarov a služieb, z diaľky a sprístupniť prostredníctvom internetu, z miesta www.YachtShop.eu (ďalej len webu alebo YachtShop.eu).

Výrobky k dispozícii na webové stránky sú tvorené z rôznych morských doplnky, elektronika, námorné oblečenie, vybavenie v námornej štýle, knihy, atď .; služby sprístupnené na stránkach, ktoré súvisia s predajom uvedených výrobkov. Všetky výrobky a služby sú popísané na týchto stránkach (YachtShop.eu).

Webové stránky Vlastník je Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (ďalej len, Ranieri Srl), so sídlom v Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - DIČ. 00261710727, ktorá je vlastníkom a držiteľom všetkých práv na ochranné známky. Všetky nákupy produktov a služieb poskytovaných prostredníctvom týchto stránok (ďalej len kúpnej zmluvy) užívatelia, ktorí majú prístup k nemu (ďalej len zákazníci) sa riadi výhradne Všeobecných podmienok.

Zákazník je povinný si prečítať podmienky predaja, ktoré YachtShop.eu robí tiež k dispozícii s cieľom umožniť rozmnožovanie a zachovanie týchto podmienok v súlade s ustanoveniami umenia. 12, čo. 3 legislatívneho nariadenia. N. 70/2003.

YachtShop.eu sa môže meniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, obsah Všeobecných podmienok stanovených v tomto dokumente. Akékoľvek úpravy, budú platné od dátumu zverejnenia na webových stránkach, ako je deklarované v záhlaví samotných Všeobecných podmienok.
> nákup proces
Zákazník si môže kúpiť výrobky obsiahnuté v elektronickom katalógu YachtShop.eu, podrobne popísané v týchto stránkach, rešpektujúce technické postupy pre prístup do obrázka. Zverejnenie produktov a služieb uvedených na tejto stránke predstavuje pozvanie na zákazníkovi, aby návrh kúpnej zmluvy. Poradie ktoré Zákazníkom je považovaná za zmluvnú návrhu, a zahŕňa plné poznanie a plný súhlas s týmito podmienkami.
Správne príjem návrhu zákazníka je potvrdená YachtShop.eu s automatickú odpoveď na e-mailovú adresu dodané zákazníkom. Odozva YachtShop.eu je generovaná automaticky systémom stránok a len potvrdzuje správne prijatie návrhu v rámci informačných systémov. Táto správa potvrdzujúca bude indikovať "Customer číslo objednávky", ktorý má byť použitý v akejkoľvek následnej komunikácii s YachtShop.eu. Správa bude obsahovať okrem informácií požadovaných zákonom, všetky dáta zadané zákazníkom, ktorý súhlasí overiť správnosť a rýchlo komunikovať prípadné opravy.
Každá dohoda Nákup uzavretá medzi YachtShop.eu a zákazníkom musí byť uzavretá s prijatie YachtShop.eu YachtShop.eu má právo prijať alebo nie, na základe vlastného uváženia, objednávky zaslaný zákazníkom a druhý nemôže zvyšovať nároky alebo práva vôbec, v akomkoľvek postavení, v prípade odmietnutia objednávky. Prijatie YachtShop.eu bude potvrdené zaslaním e-mailu na adresu uvedenú zákazníkom. Po 4 dňoch od dátumu odovzdania návrhu, v prípade odmietnutia zo strany YachtShop.eu, považuje sa objednávka za neprijíma.
Odoslaním objednávky, spôsobom uvedeným v návode na použitie Stránok, zákazník prehlasuje, že Prečítal všetky informácie poskytnuté v priebehu procesu nákupu, a že plne akceptuje Všeobecné obchodné podmienky a platobné podmienky opísané nižšie.
Minimálna suma prijala objednávky a krajiny určenia je určená počas procesu objednávky. Objednávky zákazníka vyhlasujú prijať uvedené podmienky.
> Ceny tovaru - Dodacie náklady - dostupnosť tovaru
Všetky ceny výrobkov sú jasne uvedené na webových stránkach.
Predpis podľa D.P.R. n. 633/1972, zahraničné firmy môžu platiť bez DPH (pretože podrobený zdaneniu svojich krajín).
Tieto spoločnosti, môžu naznačovať fakturačné údaje v špecifických formách na webe a Yachtshop.eu vyhradzuje si právo overiť pravdivosť týchto údajov.
Uvedené ceny nezahŕňajú poplatky za dopravu a balenie, ktoré budú uvedené oddelene.
Ceny a dostupnosť produktov, ktoré sú uvedené na webových stránkach, podliehajú zmenám kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete objednávok YachtShop.eu už prijatých ako je uvedené vyššie, sa použijú podmienky predaja v platnosti v okamihu objednávky zo strany zákazníka.
Dostupnosť produktov (zobrazené na jednotlivých listoch výrobkov), nemusí byť aktualizovaný v reálnom čase a vzhľadom k možnému súčasný prístup na miesto mnohých užívateľov, skutočná dostupnosť jednotlivých výrobkov sa môže počas toho istého dňa, sa značne líšia v porovnaní na označenie obsiahnutých na týchto stránkach. YachtShop.eu nepreberá žiadny záväzok, a nemôže zaručiť istotu okamžitého plnenia dodávky zakúpených produktov a sú uvedené ako k dispozícii na mieste, a preto je v žiadnom prípade zodpovedný za prípadné meškanie v dodávke.
Náklady na každú zásielku, ktorej výška sa môže líšiť v závislosti na spôsobe doručenia a platby, ako aj na miesto určenia a celkovej sume objednávky, sa pridáva k celkovej cene každej kúpnej zmluvy a je jasne a oznámené zákazníkovi, prostredníctvom Stránok, pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
> Prepravné a platby
Platby v plnení kúpnych zmlúv uzatvorených na týchto stránkach môžu byť vykonané iba prostredníctvom kreditných kariet, obvod cez PayPal alebo bankovým prevodom. Zákazník si musí vybrať spôsob platby pri uzavretí kúpnej zmluvy. Potom, čo dokončil nákup, spôsob platenia možno meniť iba po schválení Yachtshop.eu.
V prípade nezaplatenia zo strany zákazníka z dohodnutej ceny, z akéhokoľvek dôvodu alebo príčiny, YachtShop.eu vyzve zákazníka o poskytnutie platobnej bilancie. YachtShop.eu bude mať právo účtovať úroky z omeškania rovnakých ustanovení právnych predpisov; V tomto prípade, až do doby, než klient nie je legalizované svoju pozíciu dlhu s YachtShop.eu, ale tiež vyhradzuje právo zrušiť akékoľvek ďalšie dodávky výrobkov, zatvorte všetky existujúce kúpnych zmlúv a zablokovať funkcie nákup prostredníctvom Webových stránok bez toho, predsudok na náhradu ďalšej škody.
Platby kreditnou kartou alebo PayPal systému:
V prípade, že zákazník nakupuje výrobky a cena bola zaplatená kreditnou kartou alebo PayPal systém, bude referenčná banka okamžite overiť platnosť kreditnej karty, a bude postupovať k odpísaniu celkovej sumy zodpovedajúce každému kúpnej zmluvy.
Informácie o kupujúceho kreditnej karty sú zasielané cez zabezpečené pripojenie priamo na internetovej stránke banky manipuláciu transakcie. YachtShop.eu nebude spracovávať v žiadnom prípade údaje týkajúce sa finančné transakcie spojené s úhradou kúpnej zmluvy.
YachtShop.eu si vyhradzuje právo požadovať, aby sa na všetky informácie času zákazníka (napr. Telefónne číslo), alebo zasielanie dokumentov kópií preukazujúce vlastníctvo použitého pre dokončenie kúpnej zmluvy kreditnej karty. Pri absencii prenose zo strany zákazníka o dodatočné informácie alebo dokumenty požadované, YachtShop.eu má právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy k dokonalosti, čo oznámenia zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú.
Platba bankovým prevodom:
Platba produktov bankovým prevodom musí byť vykonaná do 4 pracovných dní od prijatia objednávky YachtShop.eu .. Pre urýchlenie operácie prípravy objednávky si zákazník môže poslať e-mail (international@yachtshop.it~~HEAD=dobj), alebo fax: +39 080-534.40.58 s kópiou účtenky o bankovom prevode s uvedením identifikačného čísla transakcie (CRO). Je zrejmé, že lehota na dodanie tovaru, musí byť účinné, však, akonáhle bude platba pripísaná na bankový účet Ranieri Srl.
Bankové údaje pre účely platby bankovým prevodom, sú nasledujúce:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Dodávky a dokumentácia
Všetky dodávky produktov budú ohrození YachtShop.eu. Riziko bude prevedená na zákazníka po dodaní výrobkov k zákazníkovi prostredníctvom prepravcu, dopravcu alebo iného činidla na starosti od YachtShop.eu pre doručenie.
V prípade, že tovar bol dodaný s prepravou dopredu, na odporúčanie zákazníka (zákazník posiela vlastného dopravcu na vyzdvihnutie tovaru u nášho skladu), druhý preberá zodpovednosť riziká od dodania tovaru do nosič.
Zákazník môže uvádzať žiadnu dodaciu adresu pre expedíciu objednávky. To je možné prepravovať na iný názov (napríklad v prípade darček známemu).
Výrobky budú dodané na ulici. Po dodaní tovaru kuriérom najatý YachtShop.eu, je zákazník povinný skontrolovať, či je počet boxov je rovnaké, ako je uvedené v prepravnom doklade a obal nie je poškodený, alebo iným spôsobom zmenený, a to aj v tesniacich materiálov.
Akékoľvek poškodenie obalu a / alebo výrobku alebo nesúlad v počte alebo druhu balenia by mali byť okamžite hlásené zákazníkom, dávať slovo "Súhlasím s rezervou" na potvrdenie o prijatí zanechané kuriérom. V Prírastky, zákazník súhlasí s tým, aby okamžite hlásili - najneskôr však do 7 (sedem) dní od dátumu dodania - na YachtShop.eu (odoslanie správu international@YachtShop.it~~pobj) každý, ktorého prípadné problémy týkajúce sa "fyzickej integrity , korešpondencia či úplnosť výrobkov prijatá.
Aj keď je obal neporušený, musí byť tovar skontrolovať do 7 (siedmich) dní od prevzatia. Prípadné skryté chyby musia byť oznámené písomne ​​poštou (international@yachshop.it), faxom (+39 080 5344058) alebo doporučenou poštou.
Nebude braný ohľad Výstrahy prišli pred týmito podmienkami. Pre každý príkaz, zákazník preberá plnú zodpovednosť za to, čo bolo uvedené.
Prípady vyššej moci, nedostupnosti tovaru alebo dopravných prostriedkov, rovnako ako nepredvídateľných alebo nevyhnutných udalostí, ktoré spôsobujú oneskorenie v dodávkach ani dodávať ťažké alebo nemožné, alebo že spôsobujú výrazný nárast nákladov na doručenie proti YachtShop.eu nárok na YachtShop .eu rozdeliť, odložiť alebo zrušiť, úplne alebo čiastočne, očakávané dodávky alebo vypovedať kúpnou zmluvou. V takých prípadoch, YachtShop.eu bude poskytovať včasné a primerané informácie o svojom odhodlaní na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Ten má nárok na vrátenie už zaplatenej žiadne peniaze, s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov, v akomkoľvek postavení, pokiaľ ide o YachtShop.eu.
Nie zodpovednosť, z akéhokoľvek dôvodu, môžu byť účtované od zákazníka do YachtShop.eu v prípade meškania v dokončení objednávky alebo dodanie tovaru, na ktoré sa vzťahujú kúpnych zmlúv.
> zodpovednosť
YachtShop.eu nie je zodpovedná za akékoľvek škody alebo straty, priame a / alebo nepriame, vyplývajúce z predaja tovaru a služieb ponúkaných v katalógu zverejnenom na webových stránkach YachtShop.eu vrátane oneskorenia a / alebo nedoručenie produktu. YachtShop.eu rovnako nezodpovedá za korešpondenciu tovar na špecifikácie zverejnené na internetových stránkach, ani za akýchkoľvek iných okolností, ktoré nemožno priamo pripísať YachtShop.eu.

Zodpovednosť YachtShop.eu je vždy a za všetkých okolností obmedzený iba na výmenu chybného výrobkov a / alebo ich opravy. YachtShop.eu zrieka akejkoľvek zodpovednosti vzhľadom na dôsledky a / alebo škody vyplývajúce z predaných kusov, rovnako ako z riadneho a nesprávneho použitia rovnaké. Záruka sa nevzťahuje na náklady na pracovnú silu, ktoré vznikli zákazníka pre montáž / demontáž operácie, každému nákupu doplnkových dielov a návrat na opravu a / alebo výmenu. YachtShop.eu sa v každom opatrení na nároky nereaguje na náklady akejkoľvek povahy, ktoré vznikli zákazníka.
> Právo odstúpiť od zmluvy
Predaj výrobkov cez internet sa riadia právom vyhláškou č. 185 22/05/1999, ktorý upravuje oblasť zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorá je uzavretá mimo prevádzkových priestorov.

Táto právna úprava stanovuje právo odstúpiť od zmluvy, čo je schopnosť pre spotrebiteľa vrátiť výrobok zakúpili, a získať náhradu výdavkov.

Toto právo je vyhradené len pre fyzické osoby (spotrebitelia), takže to nemôže byť vykonávaná právnických a fyzických osôb, ktoré konajú na účely súvisiace s ich profesionálnej činnosti.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí zákazník zaslať žiadosť o odstúpenie od zmluvy doporučeným listom najneskôr do 14 pracovných dní od obdržania výrobkov (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Adresa je:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Taliansko

Návrat je zodpovednosťou zákazníka, tá druhá má k lodi výrobky, na ktoré sa vzťahuje odňatia na svoje starosti, kuriérom, ktorý si zvolil (ak nie je dohodnuté inak) .v výrobky musia byť zaslané najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žiadosť o odstúpenie od zmluvy Yachtshop.eu, na nasledujúcu adresu:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Taliansko
Pre správne a platné výkonu vyššie uvedeného práva na odstúpenie od zmluvy, musí zákazník dodržiavať nasledujúce podmienky:

• Odstúpenie môže byť tiež obmedzená na jednotlivé produkty, ktoré sú súčasťou jednej kúpnej zmluvy, zjavne odňatia je aplikovaný na produkt ako celok;
• výrobky, ktoré sú predmetom kúpnych zmlúv, na základe ktorých zákazník uplatnil právo odstúpiť od zmluvy, musí byť nepoškodený a bude vrátený v originálnom balení, úplné vo všetkých jeho častiach (vrátane balenia a všetky pomocné dokumenty);
• Zákazník bude organizovať dopravu a vrátenie výrobkov, YachtShop.eu Zásielka bude vykonaná na svoje vlastné náklady a starostlivosť.
• v prípade, že sa vrátil bol výrobok pri doprave poškodený, YachtShop.eu bude požadované len informovať Zákazníka o incidente, aby mu umožnil podať včas sťažnosť proti dopravcovi, ktorý si zvolil (a / alebo jeho poisťovňa), v ktorom je zákazník môže oplatiť
YachtShop.eu nezodpovedá v žiadnom prípade za škodu alebo krádeže alebo straty produktov podliehajúcich o odstúpenie; každý relatívne riziko zostávajú teda zodpovedá zákazník.
Po overení integrity vráteného produktu, bude YachtShop.eu vráti zákazníkovi v plnej výške zaplatená za výrobok uvedený Zmluvy o kúpe, ktorý je predmetom odvolania, najneskôr do 30 dní od vrátenia výrobkov. Vrátenie sa uskutoční prostredníctvom vrátenia suma inkasovaná na kreditnú kartu uvedenú Zákazníkom alebo bankovým prevodom, v súlade s pokynmi a bankové údaje, ktoré budú uvedené do rovnakého zákazníka.

V každom prípade nedodržania podmienok a postupu pri uplatnení odstúpenie uvedenú v predchádzajúcich odsekoch av prípade poškodenia výrobkov pre iné ako prepravu z rovnakých dôvodov, bude Kúpna zmluva zostáva platný a účinný a YachtShop. eu sa vráti k zákazníkovi výrobky nesprávne vykreslený ho poplatkov za svoje náklady na dopravu.
> Záruka v prípade chybného výrobku
Všetok tovar predávaný sú kryté zárukami vydanými jednotlivými výrobcami a / alebo dovozcovia a akékoľvek autorizovanom servisnom stredisku. Záručná doba je 1 rok pre predaj spoločností a 2 roky na súkromné ​​použitie (ak nie je uvedené inak, na konkrétne produkty). Je zrejmé, že všetky výrobky predávané YachtShop.eu, sú oprávnené v súlade s právnymi predpismi platnými v čase nákupu.
Záruku je platná od dátumu vystavenia faktúry alebo účtovných dokladov, ktoré sprevádzajú tovar na dobierku. Platnosť záruky je viazaný na uchovanie, Zákazníkom, dokumentov uvedených vyššie.
Zákazník stratí právo garantované čl. 130, odsek 2 legislatívneho nariadenia č. 206/2005, pokiaľ nerobí sťažnosť YachtShop.eu o rozpore so zmluvou do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa objavil vadu.

Pre aktiváciu nárokov vyplývajúcich zo záruky, musí zákazník zaslať e-mailom na international@YachtShop.it~~pobj alebo faxom na 080-5344058 označujúci podrobnosti o návrhu zákona, daný materiál a dôvody žiadosti.
YachtShop.eu vydá povolenie pre vrátenie materiálu pre príslušné overovania alebo to bude indikovať autorizované servisné stredisko, kde si zákazník môže požiadať o záručný servis.

V prípade spätného povolenie, musí byť materiál poslaný s originálnom balení kompletné o kópiu faktúry. Materiál bude zaslaný na náklady a starostlivosť o zákazníka (ak nie je dohodnuté inak) na adrese:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 BARI
Je možné nahradiť / opraviť články overené ako chybné a / alebo poškodenie príčiny výhradne závislé na produkcii a / alebo použitého materiálu, ale ktoré nevykazujú známky poškodenia a / alebo zmenu. YachtShop.eu si vyhradzuje právo zasielať položky späť k výrobcovi alebo dodávateľovi s cieľom overiť vadu a existenciu podmienok pre výmenu alebo opravu v záruke.
V prípade prijatia reklamácie, YachtShop.eu vyvinie všetko úsilie, aby nahradiť na vlastné náklady, s inými výrobkami rovnakej kvality a vlastností, k dispozícii na svojich skladoch, tieto dodané produkty sa ukázali byť poškodený alebo chybný v dôsledku výrobnej vady, ak boli zaslané späť zákazníkovi v originálnom balení (kompletné so všetkými dielmi, ktoré ju tvoria). V prípade, že výmena sa toho istého výrobku nie je možné, YachtShop.eu vráti zákazníkovi čiastku zaplatenú za produkt sa ukázala ako chybný, s vylúčením akékoľvek ďalšie zodpovednosť YachtShop.eu, či už z akéhokoľvek dôvodu.
> Komunikácie a sťažnosti
Všetka komunikácia alebo každý zákazník sťažnosť YachtShop.eu relatívne k kúpnych zmluvách by mali byť adresované na adresu:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
> Práva duševného vlastníctva
Všetky ochranné známky (registrované alebo nie), ako aj všetky duševnej práce, rozlišovacie znaky, prípadne mená, obrázky, fotografie, písaný text alebo grafika a všeobecnejšie akékoľvek ďalšie aktíva chránené autorskými právami a medzinárodnými dohovormi o duševnom vlastníctve a priemyselných nehnuteľnosť reprodukovaný na týchto stránkach, sú výhradným majetkom YachtShop.eu a / alebo jej poskytovateľov licencie. Prístup k webu a / alebo uzatvorenie kúpnych zmlúv nedáva zákazníkovi žiadne právo v rovnaký. Akékoľvek použitie, aj keď len čiastočnú, z rovnakej je bez predchádzajúceho písomného súhlasu YachtShop.eu zakázané, pre ktoré sú vyhradené, a to výhradne, všetkých jeho práv.
> Rozhodné právo - Príslušnosť
Kúpna zmluva medzi zákazníkom a YachtShop.eu sa uzatvára v Taliansku a regulovaná talianskym zákonom. Pre prípadné spory vzniknuté medzi YachtShop.eu a zákazníkom, že Referencie bude, aby Súdny dvor v mieste pobytu alebo bydliska spotrebiteľa, ak sa nachádza v rámci štátu. Pre zákazníkov so sídlom v krajinách Európskej únie, budú použité články. 15-17 Reg. 44/01 EÚ. Pre zákazníkov so sídlom mimo Európskej únie to bude mať na starosti výhradne, Súdny Bari.
> Ochrana osobných údajov
Za účelom nákupu produktov na týchto stránkach, musí zákazník vykonať registráciu a poskytnúť osobné údaje požadované vo formulári. Registráciou zákazníkovi bude pridelený osobný prihlasovacie meno a heslo, prostredníctvom ktorého rovnaké je identifikovaný v čase prístupu k webovým stránkam.

Poskytnuté údaje o registrácii je spracovávaný YachtShop.eu na účely a nižšie opísaným spôsobom a pri plnom rešpektovaní legislatívneho nariadenia č. 196/2003 (Kód pre spracovanie osobných údajov) a jej nasledujúce úpravy. Osobné údaje poskytnuté budú použité na tieto účely: "záležitosti týkajúce sa uzavretia a plnenia zmluvy, na štatistické účely a zasielanie reklamných materiálov, vrátane využitia elektronickej pošty."
Spracovanie dát pre vyššie uvedené účely sa vyrába ako s automatizované a non-automatizované systémy pre dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktoré boli zhromaždené. Sú osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate dát, zneužitiu alebo nesprávne a neoprávnenému prístupu. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je nepovinné. Každé odmietnutie poskytnúť tieto údaje zahŕňa neschopnosť na nákup výrobkov na webe.
Správcom údajov je teraz Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, so sídlom v Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - číslo DPH 00261710727 - email international@yachtshop.eu
Osobné údaje poskytnuté na YachtShop.eu sú známe iba a výhradne ľuďmi výslovne menovaných správcom a príslušnými v rámci štruktúry spoločnosti vykonávať činnosti potrebné pre riadne riadenie vzťahu so zákazníkom na uvedené účely. Subjekty, ktorých osobné údaje sú uvádzané do mája, kedykoľvek uplatniť práva na umenie. 7 legislatívneho nariadenia č. 196/2003, a najmä právo získať potvrdenie o existencii údajov, požadovať opravu, integráciu a zrušenie réžii písomnú žiadosť Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri SRL - Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70123 BARI - číslo DPH 00261710727 , alebo poslať e-mail na international@yachtShop.eu~~pobj
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy

Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. You can also modify your preference anytime on the following link:

Update cookies preferences

Elektrické záchodové misk
Lopta cestujúci série s d
Bosun stoličky a hrazdy
Hadicové spojky a vodovod
 
Zákaznícky servis
O nás
často kladené otázky
Mobile
prepravné
Podmienky používania
Návrat a vrátenie peňazí
Kontakty
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Platobné možnosti
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin