• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Warunki korzystania z serwisu
> Wstęp - Skuteczność Ogólnych Warunków - Modyfikacje
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają na celu regulację zakup produktów i usług, z daleka i udostępniane za pośrednictwem Internetu, ze strony www.YachtShop.eu (dalej strony lub YachtShop.eu).

Produkty udostępniane na stronie internetowej składają się z różnych akcesoriów morskich, elektronika, odzież marynarska, mebli w stylu żeglarskim, książki, itp.; Usługi udostępnione w Serwisie są te związane ze sprzedażą wyżej wymienionych produktów. Wszystkie produkty i usługi są opisane na Stronie (YachtShop.eu).

Właściciel strony jest Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (dalej Ranieri Srl), z siedzibą w Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70123 BARI - numer VAT. 00261710727, która jest właścicielem i posiadaczem wszystkich praw na znaku. Wszystkie zakupy produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu (dalej umów zakupu) przez użytkowników, którzy mają do niego dostęp (klientów poniżej) są regulowane wyłącznie Warunków Ogólnych.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunków sprzedaży, które YachtShop.eu udostępnianych również, aby umożliwić odtworzenie i utrzymanie tych warunków, zgodnie z postanowieniami art. 12, co. 3 dekretu z mocą ustawy. N. 70/2003.

YachtShop.eu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, treść ogólnych warunków określonych w tym dokumencie. Wszelkie modyfikacje, wejdzie w życie z dniem publikacji na stronie, jak zadeklarowane w nagłówku ogólnych samych warunków.
> Proces zakupu
Klient może kupić produkty znajdujące się w katalogu elektronicznym YachtShop.eu, opisane szczegółowo w Serwisie, z poszanowaniem procedur technicznych dostępu zgodnie z rysunkiem. Publikacja produktów i usług prezentowanych na Stronie stanowi zaproszenie do klienta, aby projekt umowy zakupu. Zlecenie złożone przez Klienta jest traktowane jako wniosek umownej i obejmuje pełną wiedzę i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
Prawidłowy odbiór wniosku klientów potwierdzają YachtShop.eu z automatyczną odpowiedzią wysłane na adres e-mail dostarczonego przez klienta. Odpowiedź YachtShop.eu jest generowany automatycznie przez system ze strony i tylko potwierdza prawidłowy odbiór wniosku w ramach systemów informatycznych. Ten komunikat potwierdzenia wskaże numer zamówienia "klienta", które ma być stosowane w każdej późniejszej komunikacji z YachtShop.eu. Wiadomość będzie zawierać, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, wszystkie dane wprowadzone przez klienta, który wyraził zgodę na weryfikację poprawności i szybkiego komunikowania się żadnych korekt.
Każda Umowa Sprzedaży zawartej pomiędzy YachtShop.eu a Klientem zostaje zawarta z akceptacją przez YachtShop.eu YachtShop.eu ma prawo do przyjęcia lub nie, według swojego uznania, rozkaz wysłany przez klienta i ten ostatni nie może podnosić roszczeń lub prawa w ogóle, w jakimkolwiek charakterze, w przypadku odrzucenia zlecenia. Przyjęcie YachtShop.eu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie e-maila na adres podany przez klienta. Po 4 dniach od daty przekazania wniosku, w przypadku odrzucenia przez YachtShop.eu, zlecenie uznaje się za przyjęty.
Składając zamówienie, w sposób określony w instrukcji obsługi Serwisu, Klient oświadcza, że ​​przeczytałem wszystkie informacje przedstawione podczas procesu zakupu, i że w pełni akceptuje ogólne warunki i warunki płatności opisane poniżej.
Minimalna kwota przyjęta do zamówienia i kraju przeznaczenia jest określona w trakcie procedury zamówienia. Składając zamówienie declare klienta przyjąć wspomniane warunki.
> Ceny produktów - Koszty dostawy - dostępność produktów
Wszystkie ceny produktów są wyraźnie wskazane na stronie internetowej.
Zgodnie D.P.R. n. 633/1972, zagraniczne firmy mogą płacić bez VAT (ponieważ poddany opodatkowania swoich krajach).
Firmy te mogą wskazać dane do faktury w konkretnych formach na miejscu i Yachtshop.eu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości tych danych.
Ceny nie zawierają opłat za transport i opakowanie, które zostaną wskazane oddzielnie.
Ceny oraz dostępność produktów, które są wymienione na stronie internetowej, mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Zamówień przyjętych do realizacji przez YachtShop.eu jak powyżej, będą stosowane warunki sprzedaży obowiązujące w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
Dostępność produktów (pokazano na poszczególnych kartach produktów) nie mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym, a biorąc pod uwagę możliwy jednoczesny dostęp do strony wielu użytkowników, rzeczywista dostępność poszczególnych produktów może się znacznie zmieniać w tym samym dniu, w porównaniu wskazań zawartych w Serwisie. YachtShop.eu nie przyjmuje żadnych zobowiązań i nie może zagwarantować pewność natychmiastowej realizacji dostawy produktów zakupionych i pokazane jako dostępne na stronie, a tym samym nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie.
Koszt każdej przesyłki, której wysokość może się różnić w zależności od sposobu dostawy i płatności, a także w miejscu przeznaczenia oraz łącznej kwoty zamówienia, dodaje się do całkowitej ceny każdej umowy sprzedaży i jest wyraźnie wskazane, a przekazywane do klienta, za pośrednictwem Strony, przed zawarciem umowy sprzedaży.
> Wysyłka i Płatności
Płatności w wypełnianiu umów zakupu zawartych w Witrynie mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem kart kredytowych, obwodu PayPal lub przelewem. Klient musi wybrać metodę płatności na zawarcie Umowy Sprzedaży. Po sfinalizowaniu zakupu, metoda płatności mogą być zmieniane tylko po zatwierdzeniu Yachtshop.eu.
W przypadku braku zapłaty przez klienta uzgodnionej ceny, z dowolnego powodu lub przyczyny, YachtShop.eu zaprosi klientów do zapewnienia równowagi płatności. YachtShop.eu będzie miał prawo do naliczenia odsetek od opóźnionych płatności równych przepisów prawa; w tym przypadku, do czasu, gdy klient nie uregulował swoje stanowisko zadłużenia z YachtShop.eu, także zastrzega sobie prawo do odwołania dalszych dostaw wyrobów, zamknięcie istniejących umów zakupu i blokują funkcje zakupu za pośrednictwem Serwisu, bez uprzedzeń do rekompensat z dalszych szkód.
Płatności kartą kredytową lub systemem PayPal:
Jeśli klient kupuje produkty, a cena została opłacona kartą kredytową lub systemem PayPal, bank referencyjny natychmiast sprawdzić ważność karty kredytowej, i przystąpi do obciążania łączną kwotę odpowiadającą każdej Umowy Sprzedaży.
Informacje o karcie kredytowej kupującego wysyłane są za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do strony banku obsługi transakcji. YachtShop.eu nie będzie w żaden sposób obsługiwać dane dotyczące transakcji finansowych związanych z wypłatą umowy zakupu.
YachtShop.eu zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie informacji klienta (np. Numer telefonu) lub kopii wysyłki dokumentów potwierdzających własność właściciela karty kredytowej użytej do realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku transmisji przez klienta dodatkowych informacji lub dokumentów wymaganych, YachtShop.eu ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży perfekcji, dając zawiadomienia Klienta na adres e-mail wskazany.
Płatność przelewem bankowym:
Płatność z produktów przelewem bankowym należy dokonać w ciągu 4 dni roboczych od przyjęcia zamówienia przez YachtShop.eu .. Aby przyspieszyć operacje przygotowania zamówienia klient może wysłać e-mail (international@yachtshop.it) lub Faks +39 080-534.40.58 z kopią dowodu przelewu bankowego z podaniem numeru identyfikacyjnego transakcji (CRO). Przyjmuje się, że termin dostawy towarów powinny być skuteczne, jednak jak tylko płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Ranieri Srl.
Numer konta bankowego dla celów dokonywania płatności przelewem, są następujące:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Dostawy i dokumentacja
Wszystkie dostawy produktów będzie zagrożone YachtShop.eu. Ryzyko zostanie przeniesiona do klienta w momencie dostawy produktów do Klienta przez spedytora, przewoźnika lub innym środkiem do spraw z YachtShop.eu dostawy.
W przypadku, gdy towary zostały wysłane z wózka do przodu, na polecenie klienta (klient wysyła własny nośnik odebrać towar w naszym magazynie), ten ostatni ponosi odpowiedzialność za ryzyko od dostawy towarów do nośnik.
Klient może wskazać dowolny adres dostawy dla wysyłki zamówienia. Jest to możliwe do statku pod inną nazwą (na przykład w przypadku dar znajomego).
Produkty zostaną dostarczone na ulicy. W momencie dostarczenia towaru przez kuriera wynajętego przez YachtShop.eu, klient jest zobowiązany do sprawdzenia, że ​​liczba pól jest taka sama, jak wskazano w dokumencie przewozowym, a opakowanie nie jest uszkodzone lub w inny sposób zmienione, a także w materiałach uszczelniających.
Wszelkie uszkodzenia opakowania i / lub produktu lub niedopasowania liczby lub rodzaju opakowania powinny być natychmiast zgłaszane przez klienta, stawiając słowo "zgadzam się z rezerwatu" na otrzymaniu dostawy pozostawiony przez kuriera. W Zwiększenia, klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania - ale nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty dostawy - do YachtShop.eu (wysyłając wiadomość do international@YachtShop.it~~pobj) każda, a wszelkie ewentualne problemy dotyczące "integralności fizycznej , korespondencji lub kompletności otrzymanych produktów.
Nawet jeśli opakowanie jest nienaruszone, towary muszą być sprawdzane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. Wszelkie ukryte wady należy zgłaszać na piśmie pocztą (international@yachshop.it), faksem (+39 080 5344058) lub poleconym.
Alarmy przybyli na te warunki nie będą rozpatrywane. Dla każdego rachunku, klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, co stwierdził.
Przypadki siły wyższej, niedostępności towarów lub środków transportu, jak również nieprzewidywalne lub nieuniknionych wydarzeń, które powodują opóźnienia w dostawach lub prowadzić dostaw trudne lub niemożliwe, lub które powodują znaczny wzrost kosztów dostawy przed YachtShop.eu uprawniają do YachtShop .eu podzielić, przełożyć lub odwołać w całości lub w części, oczekiwaną dostawę lub rozwiązania Umowy Sprzedaży. W takich przypadkach, YachtShop.eu zapewni terminowe i stosownego zawiadomienia o jego determinacji na adres email podany przez klienta. Organ ten ma prawo do zwrotu zapłaconej już żadnych pieniędzy, bez żadnych dalszych roszczeń, w jakimkolwiek charakterze, w odniesieniu do YachtShop.eu.
Brak odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, może być pobierana od klienta do YachtShop.eu w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub dostawy towarów objętych umów zakupu.
> Odpowiedzialność
YachtShop.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, bezpośrednie i / lub pośrednie, wynikające ze sprzedaży towarów i usług oferowanych w katalogu wydanym na YachtShop.eu strony, w tym opóźnienia i / lub braku dostawy produktu. YachtShop.eu nie jest również odpowiedzialny za korespondencję towarów do specyfikacji opublikowanych na stronie internetowej, ani w żadnych innych okolicznościach nie można bezpośrednio przypisać do YachtShop.eu.

Odpowiedzialność YachtShop.eu zawsze we wszystkich okolicznościach ograniczony tylko do zastąpienia wadliwych wyrobów i / lub naprawy. YachtShop.eu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności ze względu na konsekwencje i / lub odszkodowanie z tytułu sprzedanych przedmiotów, jak również od prawidłowego i nieprawidłowego stosowania samo. Gwarancja nie obejmuje kosztów pracy ponoszonych przez klienta za montaż / demontaż operacji, każdego zakupu części uzupełniających i powrotu do naprawy i / lub wymiany. YachtShop.eu nie odpowiada żaden środek do roszczeń z tytułu kosztów dowolnego rodzaju poniesione przez klienta.
> Prawo odstąpienia od umowy
Sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu są regulowane dekretem Prawo n. 185 z dnia 22/05/1999, który reguluje pole umowy na odległość, która zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ten akt prawny ustanawia prawo odstąpienia, które jest możliwość dla konsumenta do zwrotu produkt kupili i otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

To prawo jest zarezerwowane wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów), tak więc nie mogą być wykonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne działające w celach związanych z ich działalnością zawodową.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi wysłać wniosek do odstąpienia od umowy listem poleconym nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu (o ile nie uzgodniono inaczej). Adres to:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Włochy

Zwrot jest obowiązkiem klienta, ten ostatni ma wysyłać produkty objęte wycofania na własny opłatą, kurierem według swojego wyboru (chyba że ustalono inaczej) .Powierzchnia produkty muszą być przesłane nie później niż 10 dni roboczych od daty wniosek o Yachtshop.eu, na adres wycofanie:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Włochy
Dla poprawnego i prawidłowego wykonywania wspomnianego prawa odstąpienia od umowy, klient musi przestrzegać następujących warunków:

• Wycofanie może być również ograniczona do pojedynczych produktów, które są częścią jednej Umowy Sprzedaży, oczywiście wycofanie jest stosowana do produktu jako całości;
• produkty, które są przedmiotem umów zakupu w odniesieniu do których klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy muszą być nieuszkodzone i zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi jej części (w tym opakowania i wszelkich dokumentów pomocniczych);
• Klient będzie zorganizować wysyłkę i zwrot produktów do YachtShop.eu The dostawy będą dokonywane na jego wyłączny koszt i opieki.
• gdy wrócił produkt został uszkodzony w transporcie, YachtShop.eu będzie wymagane tylko powiadomi Klienta o tym incydencie, w celu umożliwienia mu złożenia zażalenia na terminowe wybranej przez siebie przewoźnika (i / lub jego firma ubezpieczeniowa), do którego klient może odwetu
YachtShop.eu nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uszkodzenia lub kradzieży lub utraty produktów podlegających o wycofaniu; Dlatego każde ryzyko względne pozostaje obowiązkiem klienta.
Po weryfikacji integralności zwróconego produktu, YachtShop.eu zwróci klientowi pełną kwotę zapłaconą za produkt, o którym mowa w Umowie Sprzedaży, który podlega wycofaniu, nie później niż 30 dni od zwrotu produktów. Zwrot nastąpi poprzez zwrot kwoty pieniędzy pobierana z karty kredytowej wskazany przez Klienta lub przelewem bankowym, zgodnie z instrukcjami i dane bankowe, które zostaną wskazane przez tego samego klienta.

W każdym przypadku niespełnienia warunków i procedury wykonywania wycofanie przewidziane w poprzednich akapitach, oraz w przypadku uszkodzenia produktu w celach innych niż przewóz takie same, Umowa Sprzedaży będzie ważna i skuteczna, a YachtShop. UE zwróci Klientowi produkty nieprawidłowo renderowane, oskarżając go o ich kosztów wysyłki.
> Gwarancja w przypadku wadliwego produktu
Wszystkie towary sprzedawane są objęte gwarancji wystawionych przez poszczególnych producentów i / lub importerów i dowolnym autoryzowanym centrum serwisowym. Okres gwarancji wynosi 1 rok w sprzedaży do firm oraz 2 lata do użytku prywatnego (o ile nie zaznaczono inaczej w poszczególnych produktów). Zrozumiałe jest, że wszystkie produkty sprzedawane przez YachtShop.eu, są objęte gwarancją zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie zakupu.
Zasięg Gwarancja jest ważna od daty wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego towarzyszącym towarom przy odbiorze. Ważność gwarancji jest zobowiązany do zachowania przez Klienta, z dokumentów, o których mowa powyżej.
Klient traci prawa zagwarantowane przez art. 130, pkt 2 dekretu ustawodawczego nr. 206/2005, jeżeli nie czyni skargę YachtShop.eu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym odkrył wadę.

Aby aktywować reklamację w ramach gwarancji, klient musi wysłać e-mail do international@YachtShop.it~~pobj lub faksu do 080-5344058 wskazujący szczegóły rachunku, kwestionowany materiał oraz uzasadnienie wniosku.
YachtShop.eu wyda zezwolenie na powrót materiału do odpowiednich weryfikacji czy będzie to oznaczać autoryzowanym centrum serwisowym, w którym klient może zwrócić się do serwisu gwarancyjnego.

W przypadku pozwolenia powrotnej, materiał musi być wysłany z oryginalnego opakowania pełnej kopii faktury. Materiał zostanie wysłany na koszt i opieki nad klientem (chyba że ustalono inaczej) pod następującym adresem:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 BARI
Możliwe jest zastąpienie / artykuły naprawy zweryfikowane jako uszkodzony i / lub uszkodzony do przyczyn zależnych wyłącznie na produkcji i / lub użytego materiału, ale nie wykazujące śladów i / lub zmiany. YachtShop.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania rzeczy z powrotem do producentów i dostawców w celu weryfikacji wady i istnienie warunków do wymiany lub naprawy w ramach gwarancji.
W przypadku przyjęcia reklamacji, YachtShop.eu dołoży wszelkich starań, aby wymienić na własny koszt, w przypadku innych produktów tej samej jakości i cech, dostępną w swoich magazynach, te dostarczane produkty okazały się być uszkodzony lub wadliwy z powodu produkcji wady, jeśli zostały one odesłane przez Klienta w oryginalnym opakowaniu (wraz z wszystkich części, które go tworzą). Jeżeli wymiana tego samego produktu nie jest możliwe, YachtShop.eu zwróci klientowi kwota zapłacona za produkt okazał się wadliwy, bez żadnych dodatkowych odpowiedzialności YachtShop.eu, niezależnie od przyczyny.
> Komunikacja i skargi
Cała komunikacja oraz wszelkie skargi klientów wobec YachtShop.eu relatywnie do zakupu Umowy powinny być kierowane do:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
> Prawa własności intelektualnej
Wszystkie znaki towarowe (zarejestrowane lub nie), a także wszelkie prace intelektualnej, znaków wyróżniających lub nazwy, obrazy, fotografie, teksty pisemne lub graficzne oraz bardziej ogólnie wszelkie inne aktywa niematerialne chronione prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej nieruchomość reprodukowane na stronie są wyłączną własnością YachtShop.eu i / lub jej licencjodawców. Dostęp do Witryny i / lub zawarcia umowy kupna nie daje żadnych praw do Klienta w taki sam. Jakiekolwiek użycie, nawet jeśli tylko częściowe, to samo jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody YachtShop.eu, dla których są zastrzeżone wyłącznie, wszystkich jego praw.
> Prawo właściwe - Jurysdykcja
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a YachtShop.eu zawarta jest we Włoszech i regulowane przez prawo włoskie. W przypadku wszelkich sporów powstałych pomiędzy YachtShop.eu a klientem, odniesienie będzie do Trybunału ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu konsumenta, jeśli znajduje się w państwie. Dla klientów mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, będą stosowane te artykuły. 15-17 Reg. 44/01 UE. Dla klientów mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej będzie odpowiedzialna wyłącznie Trybunał Bari.
> Prywatność
W celu zakupu produktów na stronie, klient musi dokonać rejestracji i podanie danych osobowych wymaganych w formularzu. Rejestrując klientowi zostanie przydzielony osobisty login i hasło, przez który sam jest zidentyfikowany w czasie dostępu do strony internetowej.

Dane przekazane podczas rejestracji są przetwarzane przez YachtShop.eu do celów oraz w sposób opisany poniżej, w pełni zgodna z mocą ustawy nr. 196/2003 (Kod do przetwarzania danych osobowych) i jego kolejnych edycji. Dane osobowe dostarczone zostaną wykorzystane na następujące cele: "spraw związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w celach statystycznych i wysyłania materiałów reklamowych, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej."
Przetwarzanie danych dla celów wyżej wymienionych jest zarówno za pomocą zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych systemów na czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nieuprawnionym lub nieprawidłowym i nieautoryzowanym dostępem. Dostarczanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Każda odmowa dostarczenia tych danych polega na niezdolności do zakupu produktów w Witrynie.
Administrator danych jest teraz Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, z siedzibą w Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70123 BARI - numer VAT 00261710727 - e-mail international@yachtshop.eu~~HEAD=pobj
Podane dane osobowe do YachtShop.eu są znane tylko i wyłącznie przez ludzi wyraźnie wyznaczonych przez administratora danych, a właściwe w ramach struktury firmy do przeprowadzenia czynności niezbędnych do właściwego zarządzania relacji z klientem dla celów wskazanych. Podmioty, których dane osobowe są dalej może, w każdym czasie, wykonywania praw z art. 7 dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003, a w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia danych, aby wymagać korekcji, integracji i anulowanie kierowanie pisemny wniosek do Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl - Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70123 BARI - numer VAT 00261710727 lub wysłać e-mail do international@yachtShop.eu
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy

Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. You can also modify your preference anytime on the following link:

Update cookies preferences

Wylewki i pompy nożne WHA
Taśma ochronna
Stacje pogody z barometre
Zbiorniki hydroforowe Eur
 
Obsługa klienta
Profil firmy
Często Zadawane Pytania
Mobile
Wysyłka
Warunki sprzedaży
Powrót & zwrot
Kontakt
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Metody Płatności
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin