• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Warunki korzystania z serwisu - Powrót & zwrot
> Prawo odstąpienia od umowy
Sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu są regulowane dekretem Prawo n. 185 z dnia 22/05/1999, który reguluje pole umowy na odległość, która zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ten akt prawny ustanawia prawo odstąpienia, które jest możliwość dla konsumenta do zwrotu produkt kupili i otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

To prawo jest zarezerwowane wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów), tak więc nie mogą być wykonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne działające w celach związanych z ich działalnością zawodową.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi wysłać wniosek do odstąpienia od umowy listem poleconym nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu (o ile nie uzgodniono inaczej). Adres to:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Włochy

Zwrot jest obowiązkiem klienta, ten ostatni ma wysyłać produkty objęte wycofania na własny opłatą, kurierem według swojego wyboru (chyba że ustalono inaczej) .Powierzchnia produkty muszą być przesłane nie później niż 10 dni roboczych od daty wniosek o Yachtshop.eu, na adres wycofanie:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Włochy
Dla poprawnego i prawidłowego wykonywania wspomnianego prawa odstąpienia od umowy, klient musi przestrzegać następujących warunków:

• Wycofanie może być również ograniczona do pojedynczych produktów, które są częścią jednej Umowy Sprzedaży, oczywiście wycofanie jest stosowana do produktu jako całości;
• produkty, które są przedmiotem umów zakupu w odniesieniu do których klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy muszą być nieuszkodzone i zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi jej części (w tym opakowania i wszelkich dokumentów pomocniczych);
• Klient będzie zorganizować wysyłkę i zwrot produktów do YachtShop.eu The dostawy będą dokonywane na jego wyłączny koszt i opieki.
• gdy wrócił produkt został uszkodzony w transporcie, YachtShop.eu będzie wymagane tylko powiadomi Klienta o tym incydencie, w celu umożliwienia mu złożenia zażalenia na terminowe wybranej przez siebie przewoźnika (i / lub jego firma ubezpieczeniowa), do którego klient może odwetu
YachtShop.eu nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uszkodzenia lub kradzieży lub utraty produktów podlegających o wycofaniu; Dlatego każde ryzyko względne pozostaje obowiązkiem klienta.
Po weryfikacji integralności zwróconego produktu, YachtShop.eu zwróci klientowi pełną kwotę zapłaconą za produkt, o którym mowa w Umowie Sprzedaży, który podlega wycofaniu, nie później niż 30 dni od zwrotu produktów. Zwrot nastąpi poprzez zwrot kwoty pieniędzy pobierana z karty kredytowej wskazany przez Klienta lub przelewem bankowym, zgodnie z instrukcjami i dane bankowe, które zostaną wskazane przez tego samego klienta.

W każdym przypadku niespełnienia warunków i procedury wykonywania wycofanie przewidziane w poprzednich akapitach, oraz w przypadku uszkodzenia produktu w celach innych niż przewóz takie same, Umowa Sprzedaży będzie ważna i skuteczna, a YachtShop. UE zwróci Klientowi produkty nieprawidłowo renderowane, oskarżając go o ich kosztów wysyłki.
> Gwarancja w przypadku wadliwego produktu
Wszystkie towary sprzedawane są objęte gwarancji wystawionych przez poszczególnych producentów i / lub importerów i dowolnym autoryzowanym centrum serwisowym. Okres gwarancji wynosi 1 rok w sprzedaży do firm oraz 2 lata do użytku prywatnego (o ile nie zaznaczono inaczej w poszczególnych produktów). Zrozumiałe jest, że wszystkie produkty sprzedawane przez YachtShop.eu, są objęte gwarancją zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie zakupu.
Zasięg Gwarancja jest ważna od daty wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego towarzyszącym towarom przy odbiorze. Ważność gwarancji jest zobowiązany do zachowania przez Klienta, z dokumentów, o których mowa powyżej.
Klient traci prawa zagwarantowane przez art. 130, pkt 2 dekretu ustawodawczego nr. 206/2005, jeżeli nie czyni skargę YachtShop.eu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym odkrył wadę.

Aby aktywować reklamację w ramach gwarancji, klient musi wysłać e-mail do international@YachtShop.it~~pobj lub faksu do 080-5344058 wskazujący szczegóły rachunku, kwestionowany materiał oraz uzasadnienie wniosku.
YachtShop.eu wyda zezwolenie na powrót materiału do odpowiednich weryfikacji czy będzie to oznaczać autoryzowanym centrum serwisowym, w którym klient może zwrócić się do serwisu gwarancyjnego.

W przypadku pozwolenia powrotnej, materiał musi być wysłany z oryginalnego opakowania pełnej kopii faktury. Materiał zostanie wysłany na koszt i opieki nad klientem (chyba że ustalono inaczej) pod następującym adresem:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / E-F-G
70132 BARI
Możliwe jest zastąpienie / artykuły naprawy zweryfikowane jako uszkodzony i / lub uszkodzony do przyczyn zależnych wyłącznie na produkcji i / lub użytego materiału, ale nie wykazujące śladów i / lub zmiany. YachtShop.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania rzeczy z powrotem do producentów i dostawców w celu weryfikacji wady i istnienie warunków do wymiany lub naprawy w ramach gwarancji.
W przypadku przyjęcia reklamacji, YachtShop.eu dołoży wszelkich starań, aby wymienić na własny koszt, w przypadku innych produktów tej samej jakości i cech, dostępną w swoich magazynach, te dostarczane produkty okazały się być uszkodzony lub wadliwy z powodu produkcji wady, jeśli zostały one odesłane przez Klienta w oryginalnym opakowaniu (wraz z wszystkich części, które go tworzą). Jeżeli wymiana tego samego produktu nie jest możliwe, YachtShop.eu zwróci klientowi kwota zapłacona za produkt okazał się wadliwy, bez żadnych dodatkowych odpowiedzialności YachtShop.eu, niezależnie od przyczyny.
> Komunikacja i skargi
Cała komunikacja oraz wszelkie skargi klientów wobec YachtShop.eu relatywnie do zakupu Umowy powinny być kierowane do:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
Pas mocujący
Gniazda, wtyczki i kable
Dryf-kotwy
Lodówki IGLOO ®
 
Obsługa klienta
Profil firmy
Często Zadawane Pytania
Mobile
Wysyłka
Warunki sprzedaży
Powrót & zwrot
Kontakt
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Metody Płatności
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin