• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Gebruiksvoorwaarden
> Introductie - Effectiviteit van de Algemene Voorwaarden - Wijzigingen
Deze Algemene Verkoop voorwaarden betrekking hebben op de regulering van de aankoop van producten en diensten, van een afstand en ter beschikking gesteld via het internet, van de site www.YachtShop.eu (hierna Site of YachtShop.eu).

Producten beschikbaar gesteld op de website zijn samengesteld uit verschillende mariene accessoires, elektronica, nautische kleding, de inrichting in nautische stijl, boeken, enz.; diensten die op de site zijn die in verband met de verkoop van deze producten. Alle producten en diensten worden beschreven in de Site (YachtShop.eu).

De eigenaar van deze website is Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl (hierna Ranieri Srl), met maatschappelijke zetel in Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70.123 BARI - BTW-nummer. 00261710727, die is eigenaar en houder van alle rechten op het merk. Alle aankopen van producten en diensten die via de Site (hierna, de aankoop contracten) door gebruikers die toegang hebben tot deze (hierna Klanten), worden uitsluitend beheerst door de Algemene Voorwaarden.

De klant is verplicht om de verkoopvoorwaarden die YachtShop.eu beschikking stelt ook om de voortplanting en het behoud van deze voorwaarden mogelijk te maken in overeenstemming met de bepalingen van art lezen. 12, co. 3 van wetsdecreet. N. 70/2003.

YachtShop.eu kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de algemene voorwaarden uiteengezet in dit document. Alle wijzigingen gemaakt, zal in werking treden vanaf de datum van publicatie op de site, zoals aangegeven in de kop van de Algemene Voorwaarden zelf.
> Aankoopproces
De klant kan producten in de elektronische catalogus van YachtShop.eu, in detail beschreven in de site te kopen, met inachtneming van de technische procedures voor toegang onder afgebeeld. De publicatie van de producten en diensten op de Site vormt een uitnodiging aan de klant om een ​​voorstel koopovereenkomst te maken. De bestelling van de klant wordt beschouwd als een contractueel voorstel en het gaat om de volledige kennis en de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.
De correcte ontvangst van het voorstel Klant bevestigd YachtShop.eu met een automatisch antwoord naar de door de klant emailadres. De reactie van YachtShop.eu wordt automatisch gegenereerd door het systeem van de Site en bevestigt alleen maar de goede ontvangst van het voorstel in de informatiesystemen. Deze bevestiging geeft een "Customer Order Number" die moet worden gebruikt in elke daaropvolgende communicatie met YachtShop.eu. Het bericht zal, in aanvulling op de door de wet vereiste informatie, alle gegevens ingevoerd door de klant die ermee instemt om de juistheid te verifiëren en snel te communiceren correcties.
Elke Purchase Agreement tussen YachtShop.eu en de Klant gesloten overeenkomsten met de aanvaarding door YachtShop.eu YachtShop.eu worden geconcludeerd heeft het recht om niet te accepteren of, naar eigen goeddunken, de volgorde die door de klant en de laatste kan niet eisen verhogen of rechten dan ook, in welke hoedanigheid dan ook, in geval van afwijzing van de bestelling. De aanvaarding van YachtShop.eu zal worden bevestigd door het sturen van een e-mail naar het adres dat door de klant. Na 4 dagen na de datum van indiening van het voorstel, in het geval van afwijzing door YachtShop.eu, wordt de bestelling als niet geaccepteerd.
Door het plaatsen van een order, op de wijze die door de gebruiksaanwijzing van de site, de klant verklaart dat hij alle informatie die tijdens het aankoopproces heeft gelezen, en dat hij de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden hieronder beschreven volledig accepteert.
De aanvaard voor de orde en het land van bestemming minimale bedrag is aangegeven tijdens de bestelprocedure. Plaatsen van de bestelling van de klant verklaren aan de genoemde voorwaarden te accepteren.
> Productprijzen - Bezorgkosten - productbeschikbaarheid
Alle prijzen van de producten zijn duidelijk aangegeven op de website.
Krachtens de D.P.R. n. 633/1972, buitenlandse bedrijven kunnen betalen exclusief BTW (omdat onderworpen aan belasting op hun land).
Deze bedrijven kunnen de factuurgegevens in de specifieke vormen op de site te vermelden en Yachtshop.eu behoudt zich het recht voor om de juistheid van deze gegevens te controleren.
De prijzen zijn exclusief de kosten voor het vervoer en de verpakking die afzonderlijk zal worden aangegeven.
Prijzen en beschikbaarheid van producten, die worden vermeld op de site, zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Om reeds door YachtShop.eu geaccepteerd zoals hierboven orders, zal worden toegepast aan de verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de bestelling door de klant.
De beschikbaarheid van de producten (die op de afzonderlijke product data sheets) kan niet worden bijgewerkt in real time en, gezien de mogelijke gelijktijdige toegang tot de site van veel gebruikers, kan de daadwerkelijke beschikbaarheid van de individuele producten aanzienlijk tijdens dezelfde dag variëren in vergelijking de aanwijzingen die in de site. YachtShop.eu geen enkele verbintenis te nemen en kan niet garanderen dat de zekerheid van de onmiddellijke uitvoering van de levering van gekochte en weergegeven als beschikbaar op de site producten en daarom is het op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering.
De kosten van elke zending, waarvan het bedrag is afhankelijk van de wijze van levering en betaling alsmede de plaats van bestemming en het totale bedrag van de bestelling, wordt toegevoegd aan de totale prijs van elk koopcontract en is duidelijk aangegeven en meegedeeld aan de klant, via de site, vóór het sluiten van de koopovereenkomst.
> Verzenden en betalingen
Betalingen in vervulling van de Aankoop contracten in de site gesloten mag alleen worden gedaan door middel van credit cards, circuit PayPal of bankoverschrijving. De klant moet de wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de Koopovereenkomst. Eenmaal afgerond de aankoop, de wijze van betaling kan pas na de goedkeuring van Yachtshop.eu worden veranderd.
In geval van niet-betaling door de klant van de overeengekomen prijs, om welke reden of oorzaak, YachtShop.eu zal de klant uit te nodigen om de balans van betaling te bieden. YachtShop.eu het recht om belangen rekening te brengen op achterstallige betalingen gelijk is aan de bepalingen van de wet; in dit geval, tot het moment dat de klant niet van zijn schuldpositie heeft geregulariseerd met YachtShop.eu, maar behoudt zich ook het recht voor om verdere leveringen van producten te annuleren, sluit alle bestaande koopovereenkomsten en blokkeren van de functies van de aankoop via de site, zonder afbreuk te doen aan de vergoeding van verdere schade.
Betalingen met creditcard of PayPal-systeem:
Indien de klant koopt de producten en de prijs is per creditcard of PayPal-systeem betaald, zal de verwijzing bank onmiddellijk controleren of de geldigheid van de creditcard, en zal overgaan tot de totale hoeveelheid die overeenkomt met elke Koopovereenkomst debiteren.
Informatie over de koper een creditcard via een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de website van de bank de behandeling van de transactie. YachtShop.eu zal niet omgaan met op geen enkele manier de gegevens met betrekking tot financiële transacties die verband houden met de betaling van de koopovereenkomst.
YachtShop.eu behoudt zich het recht om te eisen op elk gewenst moment informatie over klanten (bijv. Het telefoonnummer) of het verzenden van documenten kopieën waaruit blijkt dat de eigendom van de creditcard gebruikt voor de voltooiing van de Koopovereenkomst. Bij het ontbreken van overdracht door de klant van de aanvullende gegevens of documenten vereist, YachtShop.eu heeft het recht om de bestelling te weigeren of ontbinding van de koopovereenkomst geperfectioneerd, zodat kennisgeving aan de Klant op het e-mailadres opgegeven.
Betaling via overschrijving:
Betaling van de producten per overschrijving dient te geschieden binnen 4 werkdagen na de aanvaarding van de bestelling door YachtShop.eu .. Om het tempo-up activiteiten van de voorbereiding van de order kan de klant een e-mail (international@yachtshop.it) verzenden of fax +39 080-534.40.58 met de kopie van de ontvangst van de overschrijving met vermelding van het identificatienummer van de transactie (CRO). Het is wel verstaan ​​dat de termijn voor de levering van de goederen moeten doeltreffend, maar zodra de betaling zal worden bijgeschreven op de bankrekening van Ranieri Srl.
De bankgegevens voor het doel van het maken van betalingen via overschrijving zijn als volgt:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT81 D030 6904 0131 0000 0061 469
BIC : BCITITMM
Beneficiary: Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Note: order YachtShop.it n. W ___________

> Leveringen en documentatie
Alle leveringen van producten zal worden op risico van YachtShop.eu. De risico's worden overgedragen aan de klant bij de levering van de producten aan de klant door de verlader, vervoerder of andere agent die belast is van YachtShop.eu voor levering.
In het geval dat de goederen werden geleverd met het vervoer naar voren, op voordracht van de klant (de klant stuurt zijn eigen luchtvaartmaatschappij te halen de goederen bij ons magazijn), de tweede neemt de verantwoordelijkheid van de risico's van de levering van goederen aan de carrier.
De klant kan elke afleveradres voor de verzending van de bestelling aan te geven. Het is mogelijk om het schip naar een andere naam (bijvoorbeeld in het geval van een gift aan een vriend).
De producten zullen worden geleverd in de straat. Bij de levering van de goederen door de koerier ingehuurd door YachtShop.eu, is de klant verplicht om te controleren of het aantal dozen is dezelfde als vermeld in het vervoersdocument en de verpakking niet beschadigd is of anderszins veranderd, ook in de verzegeling materialen.
Eventuele schade aan de verpakking en / of het product of de mismatch van het aantal of het type van de colli moet onmiddellijk worden gemeld door de klant, waardoor het woord "AKKOORD MET Reserve" op de ontvangst van de levering achtergelaten door de koerier. In Aanvullingen, de klant akkoord om onmiddellijk te melden - doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van levering - naar YachtShop.eu (verzenden van een bericht naar international@YachtShop.it) elk en eventuele problemen met betrekking tot de 'fysieke integriteit , correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten.
Zelfs als de verpakking intact is, moeten de goederen worden gecontroleerd binnen 7 (zeven) dagen na de ontvangst. Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld per mail (international@yachshop.it), fax (+39 080 5344058) of aangetekende post.
De waarschuwingen kwamen op deze voorwaarden zal niet worden beschouwd. Voor elke stelling, de klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor wat vermeld.
Gevallen van overmacht, onbeschikbaarheid van goederen of vervoermiddelen, evenals onvoorspelbare of onvermijdelijke gebeurtenissen die leiden tot vertragingen bij de leveringen of leveringen moeilijk of onmogelijk, of die ervoor zorgen dat een aanzienlijke toename van de kosten van de levering tegen YachtShop.eu recht op YachtShop .eu te splitsen, uit te stellen of te annuleren, geheel of gedeeltelijk, de verwachte levering of de Koopovereenkomst te ontbinden. In dergelijke gevallen zal YachtShop.eu tijdige en adequate kennis van zijn vastberadenheid om het e-mailadres dat door de klant. De laatste heeft recht op een terugbetaling van geld reeds betaalde, met uitsluiting van verdere claims, in welke hoedanigheid dan ook, in verband met YachtShop.eu.
Geen enkele aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, kan in rekening worden gebracht van de klant om YachtShop.eu in geval van vertraging in de volgorde voltooiing of levering van de onder het Purchase Contracts goederen.
> Verantwoordelijkheid
YachtShop.eu is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies, direct en / of indirect, die voortvloeit uit de verkoop van goederen en diensten die in de catalogus op de website YachtShop.eu, met inbegrip van vertragingen en / of niet-levering van het product. YachtShop.eu is ook niet verantwoordelijk voor de correspondentie van goederen aan de specificaties die zijn gepubliceerd op de website, noch voor enige andere omstandigheden die niet direct toerekenbaar zijn aan YachtShop.eu.

De verantwoordelijkheid van YachtShop.eu altijd en in alle gevallen beperkt tot het vervangen van de defecte producten en / of repareren van hen. YachtShop.eu wijst alle aansprakelijkheid als gevolg van de gevolgen en / of schade die voortvloeit uit de verkoop, alsook van de juiste en oneigenlijk gebruik van de dezelfde items. De garantie geldt niet voor de loonkosten die door de klant voor de montage / demontage operaties, elke aankoop van complementaire delen en het rendement voor reparatie en / of vervanging. YachtShop.eu reageert niet op een maatregel om claims voor kosten van welke aard die door de klant.
> Herroepingsrecht
De verkoop van producten via het internet worden geregeld door de wet decreet n. 185 van 22/05/1999, die op het gebied van de overeenkomst op afstand regelt, dat is buiten de bedrijfsruimten gesloten.

Deze wetgeving stelt het herroepingsrecht, dat de mogelijkheid voor de consument om het gekochte product terug te keren en de vergoeding van gemaakte kosten te ontvangen.

Dit recht is uitsluitend voorbehouden aan personen (consumenten), zodat het niet kan worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met hun professionele activiteit.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het verzoek van de terugtrekking niet later te verzenden per aangetekende post dan 14 werkdagen na ontvangst van de producten (tenzij anders overeengekomen). Het adres is:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italië

De terugkeer is de verantwoordelijkheid van de klant, de laatste heeft voor de producten die door de terugtrekking op eigen kosten, het schip door de koerier van zijn keuze (tenzij anders overeengekomen) .De producten moeten uiterlijk verzonden dan 10 werkdagen vanaf de datum van de terugtrekking verzoek aan Yachtshop.eu, naar het volgende adres:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italië
Voor de juiste en geldige uitoefening van de hiervoor genoemde herroepingsrecht, moet de klant de volgende voorwaarden in acht nemen:

• De intrekking kan ook beperkt tot enkele producten die deel uitmaken van een Koopovereenkomst zijn gemaakt, uiteraard de terugtrekking wordt toegepast op het product als geheel;
• producten die het voorwerp van Aankoop contracten in verband waarmee de consument zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend moeten onbeschadigd zijn en zal worden teruggegeven in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en alle bijbehorende documenten) zijn;
• De klant zal de scheepvaart en de terugkeer van de producten te organiseren om YachtShop.eu De verzending zal worden gemaakt naar eigen rekening en zorg.
• Als het geretourneerde product is beschadigd tijdens het transport, zal YachtShop.eu alleen nodig zijn om de Klant van het incident te melden om hem in staat stellen om een ​​tijdige klacht tegen de vervoerder van zijn keuze bestand (en / of zijn verzekeringsmaatschappij), waaraan de klant kan terugslaan
YachtShop.eu is geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of diefstal of verlies van producten die van de terugtrekking; elke relatieve risico blijven dus de verantwoordelijkheid van de klant.
Na verificatie van de integriteit van het geretourneerde product, zal YachtShop.eu de klant terugbetalen het volledige bedrag betaald voor de aan het Koopovereenkomst die onderworpen is aan terugtrekking, uiterlijk 30 dagen na de terugkeer van de producten product. De terugbetaling zal worden gemaakt door middel van teruggave van het bedrag dat ten laste van de creditcard wordt aangegeven door de Klant of via een bankoverschrijving, volgens de instructies en bankgegevens die zullen worden aangeduid door dezelfde klant.

In elk geval van niet-naleving van de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van de in de vorige leden terugtrekking, en in geval van beschadiging van de producten voor andere doeleinden dan het vervoer van dezelfde redenen, zal de Koopovereenkomst geldige en effectieve en YachtShop blijven. eu zal terugkeren naar de klant de producten niet goed weergegeven, het opladen hem voor hun verzendkosten.
> Garantie in geval van een defect product
Alle verkochte goederen worden gedekt door de door individuele fabrikanten en / of importeurs en enige geautoriseerde service center garanties. De garantieperiode is 1 jaar voor de verkoop aan bedrijven en 2 jaar voor privé-gebruik (tenzij op specifieke producten anders aangegeven). Het is duidelijk dat alle producten verkocht door YachtShop.eu, gerechtvaardigd zijn volgens de geldende wetgeving op het moment van aankoop.
De garantie is geldig vanaf de datum van de factuur of andere boekhoudkundige documentatie bij de goederen bij de levering. De geldigheid van de garantie is gebonden aan het behoud, door de klant, van de hierboven genoemde documenten.
De klant wordt gegarandeerd door art rechten verliezen. 130, paragraaf 2 van wetsdecreet nr. 206/2005 als hij de klacht YachtShop.eu over het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de datum waarop hij het gebrek niet te maken.

Om de aanspraak op garantie te activeren, moet de klant een e-mail naar international@YachtShop.it of een fax naar 080-5344058 vermelding van de gegevens van het wetsvoorstel, het materiaal in kwestie en de redenen voor het verzoek te verzenden.
YachtShop.eu zal de machtiging voor de terugkeer van het materiaal voor de nodige verificaties te geven of het zal de geautoriseerde service center waar de klant kan vragen om de garantie te geven.

In geval van terugkeer toestemming, moet het materiaal worden verzonden met de originele verpakking compleet van de kopie van de factuur. Het materiaal zal worden verzonden op kosten en de verzorging van de klant (tenzij anders overeengekomen) op het volgende adres:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 BARI
Het is mogelijk om te vervangen / repareren artikelen geverifieerd als defect en / of beschadigd naar oorzaken uitsluitend afhankelijk is van de productie en / of het gebruikte materiaal, maar niet tekenen van knoeien en / of verandering. YachtShop.eu behoudt zich het recht voor om de items terug naar de fabrikanten of leveranciers te sturen met het oog op het gebrek en het bestaan ​​van de voorwaarden voor de vervanging of reparatie onder de garantie te controleren.
In het geval van aanvaarding van de aanspraak op garantie, zal YachtShop.eu alle inspanningen om vervanging op eigen kosten, met andere producten van dezelfde kwaliteit en de kenmerken, verkrijgbaar bij de magazijnen maken, die geleverde producten bleken te zijn beschadigd of defect als gevolg van de productie gebreken, als deze zijn terug door de klant verzonden in de originele verpakking (compleet met alle onderdelen die het goed te maken). Als de vervanging met hetzelfde product niet mogelijk is, zal YachtShop.eu terugbetalen de klant betaald voor het product hoeveelheid bleek defect te zijn, met uitsluiting van verdere aansprakelijkheid van YachtShop.eu, om welke reden.
> Communicatie en klachten
Alle communicatie of een klant klacht tegen YachtShop.eu relatief aan contracten Aankoop moeten worden gericht aan:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
Fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
> Intellectuele eigendomsrechten
Alle handelsmerken (geregistreerd of niet), evenals alle intellectuele werk, onderscheidende tekens of namen, afbeeldingen, foto's, geschreven tekst of afbeeldingen en meer in het algemeen alle andere immateriële activa beschermd door copyright wetten en internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom en industriële eigenschap gereproduceerd op de site zijn het exclusieve eigendom van YachtShop.eu en / of haar licentiegevers. De toegang tot de site en / of het sluiten van de aankoop contracten niet te geven aan de Klant enig recht in het gelijk. Elk gebruik, zelfs al is het maar gedeeltelijk, van het zelfde is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YachtShop.eu, voor wie zijn gereserveerd, exclusief, al zijn rechten.
> Toepasselijk recht - Bevoegdheid
De koopovereenkomst tussen de Klant en YachtShop.eu wordt in Italië gesloten en gereguleerd door de Italiaanse wet. Voor eventuele geschillen tussen YachtShop.eu en de klant, zal de verwijzing van het Hof voor de woon- of verblijfplaats van de consument, indien zich binnen de staat. Voor klanten die gevestigd zijn in lidstaten van de Europese Unie, zal worden toegepast de artikelen. 15-17 Reg. 44/01 EU. Voor klanten met zetel buiten de Europese Unie zal het verantwoordelijk zijn, uitsluitend het Hof van Bari.
> Privacy
Om producten te kopen op de site, moet de klant de registratie te maken en de persoonlijke gegevens die nodig zijn in de vorm. Door het registreren van de klant een persoonlijk en wachtwoord waarmee dezelfde geïdentificeerd bij de toegang tot de website toegewezen.

De informatie op de registratie data wordt verwerkt door YachtShop.eu voor de doeleinden en op de hieronder beschreven wijze en met volledige inachtneming van het wetsdecreet nee. 196/2003 (Code voor de verwerking van persoonsgegevens) en de volgende bewerkingen. De persoonlijke gegevens verstrekt zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden: "zaken met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, voor statistische doeleinden en verzenden van reclamemateriaal, onder meer door het gebruik van elektronische post."
De verwerking van gegevens met het oog op bovenstaande wordt gemaakt, zowel met geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde systemen voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om het verlies van gegevens, misbruik of oneigenlijk en onbevoegde toegang te voorkomen. De verstrekking van persoonsgegevens door de klant optioneel is. Elke weigering om deze gegevens gaat het onvermogen om de producten op de site te kopen.
De verantwoordelijke voor de verwerking is nu Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl, met maatschappelijke zetel in Lungomare Giambattista Starita 1 / F, 70.123 BARI - BTW-nummer 00261710727 - e international@yachtshop.eu
De persoonlijke gegevens aan YachtShop.eu zijn uitsluitend en alleen bekend bij de mensen expliciet benoemd door de verantwoordelijke en bevoegde binnen de structuur van de onderneming om de vereiste voor een goed beheer van de relatie met de klant voor de aangegeven doeleinden activiteiten uit te voeren. De personen van wie persoonsgegevens worden genoemd kan, op elk moment gebruik maken van de rechten van de Art. 7 van wetsdecreet niet. Lungomare Giambattista starita 1 / F, 70.123 BARI - - BTW-nummer 00261710727 196/2003 en in het bijzonder het recht op bevestiging van het bestaan ​​van de gegevens te verkrijgen, om de correctie, integratie en de annulering het leiden van een schriftelijk verzoek aan Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl vereisen , of stuur een e-mail naar international@yachtShop.eu
> Language & Translation
THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The YachtShoo website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the YachtShop website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from english into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

The official text is the english version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the english version of the website which is the official version.
> Cookies policy

Cookies are small text files placed on your computer or mobile phone when you log in to the website.
  Cookies help to:
  · Offer a functionality suited to our website
  · Remember settings during visits and between one visit and another
  · Increase the speed and security of the site
  · Allow you to share the content with social networks
  · Improve / customize your navigation
We DO NOT use cookies to:
  · Collect personal information which could identify the person (without explicit permission)
  · Collect sensitive data
  · Transmit personal data to third parties

We use the cookies of google in order to monitor how many people have visited our site, how long they have navigated and which page they have appreciated more.
It is possible to disable cookies by setting your browser to not accept cookies. You can also modify your preference anytime on the following link:

Update cookies preferences

Plastic seacocks and valv
Anodes
Fastening systems and adh
Sinks with fold-out hob
 
Klantenservice
Bedrijfsprofiel
Frequently asked questions
Mobile
Verzending
Verkoopvoorwaarden
Terugkeer & Refund
Contacten
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Klantenservice
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin