• Flag It
  • Flag De
  • Flag Fr
  • Flag Hr
  • Flag Nl
  • Flag Pl
  • Flag Ru
  • Flag En
Gebruiksvoorwaarden - Terugkeer & Refund
> Herroepingsrecht
De verkoop van producten via het internet worden geregeld door de wet decreet n. 185 van 22/05/1999, die op het gebied van de overeenkomst op afstand regelt, dat is buiten de bedrijfsruimten gesloten.

Deze wetgeving stelt het herroepingsrecht, dat de mogelijkheid voor de consument om het gekochte product terug te keren en de vergoeding van gemaakte kosten te ontvangen.

Dit recht is uitsluitend voorbehouden aan personen (consumenten), zodat het niet kan worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met hun professionele activiteit.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het verzoek van de terugtrekking niet later te verzenden per aangetekende post dan 14 werkdagen na ontvangst van de producten (tenzij anders overeengekomen). Het adres is:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italië

De terugkeer is de verantwoordelijkheid van de klant, de laatste heeft voor de producten die door de terugtrekking op eigen kosten, het schip door de koerier van zijn keuze (tenzij anders overeengekomen) .De producten moeten uiterlijk verzonden dan 10 werkdagen vanaf de datum van de terugtrekking verzoek aan Yachtshop.eu, naar het volgende adres:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70132 Bari, Italië
Voor de juiste en geldige uitoefening van de hiervoor genoemde herroepingsrecht, moet de klant de volgende voorwaarden in acht nemen:

• De intrekking kan ook beperkt tot enkele producten die deel uitmaken van een Koopovereenkomst zijn gemaakt, uiteraard de terugtrekking wordt toegepast op het product als geheel;
• producten die het voorwerp van Aankoop contracten in verband waarmee de consument zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend moeten onbeschadigd zijn en zal worden teruggegeven in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en alle bijbehorende documenten) zijn;
• De klant zal de scheepvaart en de terugkeer van de producten te organiseren om YachtShop.eu De verzending zal worden gemaakt naar eigen rekening en zorg.
• Als het geretourneerde product is beschadigd tijdens het transport, zal YachtShop.eu alleen nodig zijn om de Klant van het incident te melden om hem in staat stellen om een ​​tijdige klacht tegen de vervoerder van zijn keuze bestand (en / of zijn verzekeringsmaatschappij), waaraan de klant kan terugslaan
YachtShop.eu is geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of diefstal of verlies van producten die van de terugtrekking; elke relatieve risico blijven dus de verantwoordelijkheid van de klant.
Na verificatie van de integriteit van het geretourneerde product, zal YachtShop.eu de klant terugbetalen het volledige bedrag betaald voor de aan het Koopovereenkomst die onderworpen is aan terugtrekking, uiterlijk 30 dagen na de terugkeer van de producten product. De terugbetaling zal worden gemaakt door middel van teruggave van het bedrag dat ten laste van de creditcard wordt aangegeven door de Klant of via een bankoverschrijving, volgens de instructies en bankgegevens die zullen worden aangeduid door dezelfde klant.

In elk geval van niet-naleving van de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van de in de vorige leden terugtrekking, en in geval van beschadiging van de producten voor andere doeleinden dan het vervoer van dezelfde redenen, zal de Koopovereenkomst geldige en effectieve en YachtShop blijven. eu zal terugkeren naar de klant de producten niet goed weergegeven, het opladen hem voor hun verzendkosten.
> Garantie in geval van een defect product
Alle verkochte goederen worden gedekt door de door individuele fabrikanten en / of importeurs en enige geautoriseerde service center garanties. De garantieperiode is 1 jaar voor de verkoop aan bedrijven en 2 jaar voor privé-gebruik (tenzij op specifieke producten anders aangegeven). Het is duidelijk dat alle producten verkocht door YachtShop.eu, gerechtvaardigd zijn volgens de geldende wetgeving op het moment van aankoop.
De garantie is geldig vanaf de datum van de factuur of andere boekhoudkundige documentatie bij de goederen bij de levering. De geldigheid van de garantie is gebonden aan het behoud, door de klant, van de hierboven genoemde documenten.
De klant wordt gegarandeerd door art rechten verliezen. 130, paragraaf 2 van wetsdecreet nr. 206/2005 als hij de klacht YachtShop.eu over het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de datum waarop hij het gebrek niet te maken.

Om de aanspraak op garantie te activeren, moet de klant een e-mail naar international@YachtShop.it of een fax naar 080-5344058 vermelding van de gegevens van het wetsvoorstel, het materiaal in kwestie en de redenen voor het verzoek te verzenden.
YachtShop.eu zal de machtiging voor de terugkeer van het materiaal voor de nodige verificaties te geven of het zal de geautoriseerde service center waar de klant kan vragen om de garantie te geven.

In geval van terugkeer toestemming, moet het materiaal worden verzonden met de originele verpakking compleet van de kopie van de factuur. Het materiaal zal worden verzonden op kosten en de verzorging van de klant (tenzij anders overeengekomen) op het volgende adres:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / E-F-G
70.132 BARI
Het is mogelijk om te vervangen / repareren artikelen geverifieerd als defect en / of beschadigd naar oorzaken uitsluitend afhankelijk is van de productie en / of het gebruikte materiaal, maar niet tekenen van knoeien en / of verandering. YachtShop.eu behoudt zich het recht voor om de items terug naar de fabrikanten of leveranciers te sturen met het oog op het gebrek en het bestaan ​​van de voorwaarden voor de vervanging of reparatie onder de garantie te controleren.
In het geval van aanvaarding van de aanspraak op garantie, zal YachtShop.eu alle inspanningen om vervanging op eigen kosten, met andere producten van dezelfde kwaliteit en de kenmerken, verkrijgbaar bij de magazijnen maken, die geleverde producten bleken te zijn beschadigd of defect als gevolg van de productie gebreken, als deze zijn terug door de klant verzonden in de originele verpakking (compleet met alle onderdelen die het goed te maken). Als de vervanging met hetzelfde product niet mogelijk is, zal YachtShop.eu terugbetalen de klant betaald voor het product hoeveelheid bleek defect te zijn, met uitsluiting van verdere aansprakelijkheid van YachtShop.eu, om welke reden.
> Communicatie en klachten
Alle communicatie of een klant klacht tegen YachtShop.eu relatief aan contracten Aankoop moeten worden gericht aan:
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl
Lungomare Giambattista Starita, 1 / F
70123 BARI
Tel. 080-5344888
Fax 080-5344058
e-mail: international@yachtshop.it
Waterproofs and Sailing b
Elektrische schakelpanele
Fans
Profielen voor kades en a
 
Klantenservice
Bedrijfsprofiel
Frequently asked questions
Mobile
Verzending
Verkoopvoorwaarden
Terugkeer & Refund
Contacten
 
Company Information
info@yachtshop.eu
Tel: +39 0805342554
 
Cantiere Navalmeccanico
Rettifiche Ranieri S.r.l.
Vat: IT 00261710727
 
Klantenservice
Paypal Visa Mastercard Aura Postepay Paypal Card Bank Transfer
Social networks:
Facebook Twitter Instagram GooglePlus Linkedin